Nyheter | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

31.8.2023 - Frimärken lyfter visionen om en hållbar framtid på Åland
Den 22 september uppmärksammar medaktören Åland Post det åländska hållbarhets- och miljöarbetet som leds av nätverket bärkraft, det genom att ge ut två frimärken i ett miniark om 8 frimärken....
Läs mer om Frimärken lyfter visionen om en hållbar framtid på Åland ›
17.5.2023 - En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi
Lokalkraft Leader Åland r.f. har utsetts till genomförare av Leadermetoden och den lokala utvecklingsstrategi för år 2023-2027 har den 11 maj 2023 antagits av Ålands landskapsregering. Arbetet med...
Läs mer om En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi ›
16.3.2023 - Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling
I slutet på februari godkändes Mariehamns stad Vision 2040 Ett framtida önskat tillstånd, hur staden ska utvecklas och i vilken riktning de ska arbeta. "Visionen stödjer både Ålands sju strategiska...
Läs mer om Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling ›
11.1.2023 - Våtmarkswebben har lanserats
Nätverket Bärkrafts medaktör, Ålands Vatten, har skapat webbsidan Våtmarkswebben Åland som finns att se på vattenskydd.ax. På webbsidan finns information om våtmarker och dammar samt en...
Läs mer om Våtmarkswebben har lanserats ›
12.12.2022 - Tillitstudie för Åland 2022 är publicerad
ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen genomfört undersökningen Tillitsstudie för Åland 2022 – Om förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra. Undersökningen är en del av...
Läs mer om Tillitstudie för Åland 2022 är publicerad ›
1.9.2022 - ÅSUB mäter om ålänningarna blomstrar
Ålands vision är “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” och mål 1 i utvecklings- och hållbarhetsagendan är “välmående människor vars inneboende resurser växer”. Alla sju...
Läs mer om ÅSUB mäter om ålänningarna blomstrar ›