"Alla våra aktiviteter handlar om samvaro och gemenskap, man ska må bra när man kommer från en aktivitet". - Anna Südhoff, ordförande för pusselfamiljen. | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Anna och Jonatan ler in i kameran med kaffekopp i handen.

"Alla våra aktiviteter handlar om samvaro och gemenskap, man ska må bra när man kommer från en aktivitet". - Anna Südhoff, ordförande för pusselfamiljen.

Intervju med Pusselfamiljen, Anna Südhoff, ordförande, och Jonatan Meyer, styrelsemedlem.

Föreningen Pusselfamiljen bildades år 1996 och hette då Ensamföräldraföreningen. År 2005 bytte föreningen namn till sitt nuvarande, Pusselfamiljen. En pusselfamilj, eller stjärnfamilj består antingen av en ensamstående förälder med barn eller sen tidigare ensamstående föräldrar som bildat en ny familj tillsammans. 

Då har man liksom pusslat ihop sig själv, och bildat en pusselfamilj, säger Anna och visar genom att fläta ihop fingrarna.  

Pusselfamiljen fungerar som stöd för ensamstående med barn och stjärnfamiljer, bevakar medlemmarnas intressen, informerar om situationen för ensamstående och stjärnfamiljer för beslutsfattare och ordnar aktiviteter tillsammans. Föreningen fungerar även som ett kunskaps- och resurscentrum för dem som vill veta mer om gruppen stjärnfamiljer, ensamstående föräldrar och deras barn. 

Föreningen har i dagsläget ca 450 medlemmar. För att få vara medlem i föreningen måste ett barn i familjen vara under 18 år. Anna sitter sitt första år som ordförande för föreningen och Jonatan är styrelsemedlem. Anna har två barn som är åtta och elva år och Jonatan har fyra barn i åldrarna tre, fem, sju och åtta år. 

Jag har varit med i föreningen nu i två år. Ursprungligen kommer jag från Finland. Min familj flyttade till Åland när jag var nio år. Sen utbildade jag mig i Tyskland och valde att komma tillbaka till Åland för att börja en ny fas i livet, det kändes som den bästa platsen, säger Jonatan. 

 

Träffa andra i liknande situation 

Pusselfamiljen har betytt mycket för både Anna och Jonatan, båda två har varit med om förändrade livssituationer och då har föreningen varit till stor hjälp. Båda är överens om att det är jätteviktigt att få träffa andra som varit i liknande situation och att få prata av sig, fråga om råd och också finnas som stöd för andra. 

Ensamstående vill kunna ge barnen samma möjligheter som en “vanlig” familj. Utföra aktiviteter, fara på resor och träffa andra i liknande situation. Som ensamstående är det svårt att genomföra det själv, och ofta blir det väldigt kostsamt, säger Jonatan. 

Separationer och skilsmässor kan i många fall vara jobbiga, då är det skönt att träffa andra som går igenom, eller gått igenom samma sak. Man kan också få praktiska råd om vart man kan vända sig med olika ärenden, t.ex. en kommun eller myndighet. Det är särskilt viktigt för familjer som flyttat till Åland och inte har ett nätverk, fyller Anna i.

Pusselfamiljen driver projektet “Att orka i vardagen” som nu är inne på sitt tredje och sista år. Inom projektet arrangeras föräldrastödsfikor, coachning och så finns en chattfunktion och telefonstöd. Föreningen har en verksamhetsledare anställd på deltid som en gång i veckan arrangerar och leder stödfikorna, där tystnadsplikt råder. Även barnen kan följa med och får då leka i ett skilt rum med en lekledare. 

Just i början av en ny livssituation så har man mycket frågor, och det är jätteskönt att träffa andra och kunna prata om det utan att känna skam eller så, menar Jonatan. 

Och nu är chattfunktionen särskilt viktig då vi inte kan träffas på grund av coronasituationen. En vision vi har inom föreningen är att kunna anställa en verksamhetsledare på heltid som kan fungera som stöd vid möten i t.ex. barnskyddsärenden eller vårdnadstvister, säger Anna. 

 

Viktig medaktör i nätverket bärkraft.ax 

Pusselfamiljen är medaktör i nätverket bärkraft.ax och är en viktig aktör i förverkligandet av framförallt mål 1 i utvecklings- och hållbarhetsagendan; “Välmående människor vars inneboende resurser växer”, där delmålen säger att alla barn har rätt till en trygga uppväxtmiljöer som odlar god fysisk och psykisk hälsa och alla oavsett ålder har rätt till en samtalspartner eller stödperson.  

Föreningen är så viktig just för att den här typen av samtalsstöd inte annars finns i samhället, där man kan dela sina erfarenheter med varandra. Den fyller en jätteviktig funktion i samhället, säger Jonatan. 

 

En positiv förening med barnen i fokus 

Förutom föräldrastödsfikorna har majoriteten av aktiviteterna föreningen ordnar barnen i fokus. Det kan handla om allt från en dag på stranden, bowling, pulkåkning, pyssel,  pizza- eller muffinsbak. Alla aktiviteter ordnas två helger i rad så att föräldrar som har barnen vecka vecka ska få möjligheten att följa med.
 

Föreningens huvudfokus är att känna samhörighet och hitta på aktiviteter med sina barn. Barnen hittar också alltid någon i samma ålder att leka med, och alla håller koll på varandras barn så föräldrarna får slappna av, säger Anna. 

Tre större aktiviteter i året arrangeras, en på sportlovet, en på sommaren och en på höstlovet. Det kan handla om äventyrsbad eller lekland i Sverige och varje år görs en tur till Kobba Klintar. Åländska företag brukar sponsra med t.ex. glögg och pepparkakor till jul, frukt till utflykter eller billigare inträde till vissa aktiviteter. 

Det är en fin möjlighet för familjer som inte annars har råd att åka på resor. Vi vill att barnen ska kunna berätta i skolan vad de gjort på sportlovet som sina kompisar. För barnen spelar avstånd eller vad resan kostar ingen roll, menar Anna. 

I början vid min skilsmässa var det väldigt viktigt för mig att hitta ett forum där man kunde prata av sig och finnas där för barnen. Nu följer vi mest med på det större aktiviteterna och det betyder jättemycket, säger Jonatan 

Jonatan och Anna vill poängtera att Pusselfamiljen är en positiv förening som handlar om samvaro och gemenskap, att man ska må bra när man kommer från aktiviteterna. Man vill stärka medlemmarna i sin situation. 

Jag skulle säga att vi är Ålands mest positiva förening, säger Anna och skrattar. 

Till sist, vad innebär det för er att blomstra?

Det betyder att man får möjligheten att göra det man vill, att genomföra sina drömmar och visioner, att skapa något med sin familj. Att överkomma hinder, säger Jonatan. 

Att blomstra är att få trivas med livet. Att känna samhörighet, att man har en plats och ett sammanhang där man får vara lycklig. Det är då man strävar framåt och uppåt. Samma sak är det med relationen vi skapar med våra barn genom aktiviteterna och gemenskapen, där får man blomstra, slår Anna fast.