Kampanjen 4 ton ska inspirera ålänningar att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp | Bärkraft.ax
4tonpodden
4 Tonpodden finns nu att lyssna på där poddar finns!

Kampanjen 4 ton ska inspirera ålänningar att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp

Inom ramen för utvecklings- och hållbarhetsagendan har sedan år 2022 ett mål antagits om att de konsumtionsbaserade utsläppet av koldioxid ska ha minskat till i genomsnitt 4 ton per person senast år 2030. Men hur ska den här minskningen gå till i praktiken och vad kan varje enskild ålänning göra för att minska sina egna koldioxidutsläpp?

Fredrik Rosenqvist, målansvarig för mål 7 om hållbar konsumtion och produktion samt processledare Karin Rosenberg-Brunila kommer under en sju månader lång kampanj att försöka besvara frågan samt inspirera till handling genom olika teman kopplade till konsumtionsbaserade utsläpp. För att ta reda på hur stort ditt koldioxidavtryck är och ifall du klarar av 4 ton gränsen kan du börja med att göra Sitras livsstilstest. Är din livsstil på miljöns sida eller mot den? Som ett ytterligare resultat av testet får du egna skräddarsydda tips som hjälper dig på resan mot 4 ton!

Vill du veta vad medelutsläppen från konsumtion i din kommun är, besök Finlands Miljöcentral Sykes sidor om konsumtionsbaserade utsläpp genom denna länk (endast på finska).  

Har du gjort Sitras livsstilstest och redo att göra en förändring? Börja då med att slå dig ner i hängmattan och lyssna på det rykande färska avsnittet av 4 Tonpodden som publicerats som en del av kampanjen. Trevlig lyssning! 

 

Avsnitt #1: Så minskar du utsläppen från dina transporter

Det första avsnittet handlar om våra transporter och i studion finns Fredrik Rosenqvist, Karin Rosenberg-Brunila och Robert Mansen, som råkar vara en expert på bland annat förnybar energi i allmänhet och elbilar i synnerhet. Hur stora är utsläppen från våra transporter, hur uppstår de och hur minskar man dem bäst: genom att köpa en elbil, åka kollektivt eller helt enkelt sitta hemma och uggla utan att någonsin åka någonstans?

Avsnitt #2: Så minskar du utsläppen från dina fritid

Hur mycket koldioxidutsläpp leder egentligen det vi gör på vår fritid till och vad man kan göra för att klimatanpassa sina fritid? I detta avsnitt diskuterar Fredrik Rosenqvist och Karin Rosenberg-Brunila vilken miljöpåverkan vår fritid har och vad man kan göra för att klimatanpassa den. Dessutom följer vi upp det första avsnittet om transporter, svarar på en lyssnarfråga och pratar om allt från husdjur till hur man gymmar med stockar, stenar och rep.

Avsnitt #3: Hållbart byggande med Rebecka Eriksson

Fokus för detta avsnitt är i första hand de klimatutsläpp våra hus leder till. Fredrik Rosenqvist och Karin Rosenberg-Brunila har sällskap i studion av Rebecka Eriksson, vice vd för Eriksson Capital och vice ordförande för utvecklings- och hållbarhetsrådet. Det blir ett avslappnat samtal om dels svårigheterna med att bygga hållbart, dels vilka som är de bästa och enklaste sätten att minska klimatavtrycken från sitt eget boende.