I hemmet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Barnhand som bygger lego

I hemmet

De flesta hem idag svämmar över av prylar. Trenden är fortfarande att vi vill byta ut och köpa nytt som ofta visas i annonser och sociala medier, det så kallade köp och släng beteendet. Det handlar om ett inlärt beteende som får oss att koppla ihop konsumtion med lycka och framgång. Känslorna är beroendeframkallande, något som det ekonomiska systemet drar nytta av. Dock visar forskning på att lyckan är kortvarig.

Många av de prylar som byts ut hamnar ofta på återvinningscentralen. Även om många lämnar möbler, leksaker, böcker, husgeråd och inredning till återbrukshörnor och second-hand så hamnar stora mängder i containrarna för brännbart och grovavfall. Ungefär 20 % av det som slängs i containrarna är fullt funktionsdugligt. 

Varje pryl som du köper lämnar ett avtryck på jorden. I produktionen, som ofta sker i andra länder, används metaller, kemikalier, plast, tyg och trä – och allt har ett ursprung och en miljöpåverkan. För att producera prylarna krävs ofta stora mängder vatten som påverkar vattenekosystemen. Under produktion används stora mängder energi som i många fall producerar växthusgaser. För att de slutliga prylarna ska nå kunderna krävs transporter som också bidrar med utsläpp. Men vi kan bryta dessa mönster och förändra vårt beteende genom att minska på nyinköp och istället laga eller köpa begagnat.

Möbler är prylar som är värda att reparera. Att laga en trästol halverar utsläppen mot att köpa en ny trästol. Lagar man en metallstol så minskar utsläppen med 70%, främst för att man inte behöver bryta ny råvara. 

Leksaker är prylar som har hög omsättning. Om man väljer att köpa minst hälften av leksakerna begagnat och hälften lämnas till second hand eller säljs vidare så minskar man avfallet med 32 kg och 47 kg CO2e. 

Det finns statistik som visar på att vi faktiskt vill förändra oss. Enligt en undersökning från YouGov ökar intresset för etiskt och hållbar produktion. I Finland föredrar var fjärde person att köpa second hand i jämförelse med var sjätte person i hela Europa.

Tips!

  • Laga, vårda, byt, låna, ge bort eller köp begagnat
  • Måla om eller byt tyg på möblerna
  • Anordna bytesdag av prylar
  • Använd Idrottbanken Åland om du vill låna eller ge bort idrottsartiklar
  • Utmana dig själv med köpstopp på nya prylar i en månad
  • Bygg en bokholk och dela böcker med andra
  • Välj flergångsprylar istället för engångsprylar
  • Handla från företag som tydligt redovisar varifrån deras produkter kommer och hur de arbetar för goda arbetsvillkor. 
  • Återvinn - när ingen annan räddning finns för dina saker är återvinning klart bättre än soporna. Materialet är fortfarande värdefullt. 

Författare: Heidi Hendersson, Sofie Dahlsten (Mise), Sofia Enholm (bärkraft.ax)

Källor:

Avfall Sverige Rapport 2018:29 ISSN 1103-4092

https://sajkla.se/miljövinster/

https://www.sopor.nu/minska-ditt-avfall/10-saett-att-minska-ditt-avfall/...

https://www.wwf.se/earth-hour/butiken/

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/16/darfor-gillar-du-att-shoppa-tr...

https://svenska.yle.fi/artikel/2020/01/16/var-fjarde-europe-har-minskat-...