Hållbarhetslotsar | Bärkraft.ax
Bild på Sofia Enholm och Karin Rosenberg-Brunila

Hållbarhetslotsar

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram av gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Sedan manifesterandet av agendan i september 2016 pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Lotsstöd för organisationer och företag

Arbetet med att implementera utvecklings- och hållbarhetsagendan inom olika sektorer pågår och alla företag, kommuner eller andra typer av organisationer har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande.

Du har möjlighet att få stöd i form av inspiration, samordning och råd i arbetsmetoder och utveckling av en hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax. Genom att tillsammans med hållbarhetslotsen diskutera önskat läge, nuläge och väsentliga utvecklings- och hållbarhetsmål för organisationen kan det inledande eller utvecklande arbetet med hållbar utveckling underlättas genom skräddarsytt stöd.

Organisationens storlek eller sektor inverkar inte på dina möjligheter att få lotsstöd för din organisation. Stödet är avgiftsfritt.

Ta gärna kontakt med Karin om du är intresserad eller har frågor kring hur hållbarhetslotsen kan stötta dig och din organisation. Kontaktuppgifter till höger (standard) eller nedan (mobilversion).

Lotsstöd för privatpersoner 

Arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan inkluderar alla i det åländska samhället. Privatpersoner har möjlighet att få stöd i form av utbildningstillfällen, råd och inspiration till att utifrån sina egna förutsättningar leva mer hållbart och på så sätt göra agendan till sin. 

Hållbarhetslotsen besöker skolor, föreningar, arbetsplatser m.m som vill erbjuda sina elever, medlemmar eller anställda ett tillfälle att lära sig mer om utvecklings- och hållbarhetsagendan och vägen till ett hållbart vardagsliv genom kreativa lösningar och innovativa exempel.   

Ta gärna kontakt om du är intresserad eller har frågor kring hur hållbarhetslotsarna kan stötta dig och din organisation.

 

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.