Hållbarhetslotsar | Bärkraft.ax
Blommor i dovt solljus

Hållbarhetslotsar

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram av gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Sedan manifesterandet av agendan i september 2016 pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Lotsstöd för organisationer och företag

Arbetet med att implementera utvecklings- och hållbarhetsagendan inom olika sektorer pågår och alla företag, kommuner eller andra typer av organisationer har möjlighet att ställa sig bakom agendan och aktivt bidra till dess förverkligande.

Organisationer har möjlighet att få stöd i form av inspiration, samordning och råd i arbetsmetoder och utveckling av en hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax. Genom att tillsammans med hållbarhetslotsen diskutera önskat läge för organisationen, tillsammans med nuläge och väsentliga utvecklings- och hållbarhetsmål, kan det inledande eller utvecklande arbetet med hållbarhet underlättas genom skräddarsytt stöd.

Organisationens storlek eller sektor inverkar inte på möjligheten att få lotsstöd och stödet är avgiftsfritt för organisationen. Här kan du ta del av andra verksamheters löften.

Lotsstöd för privatpersoner 

Arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan inkluderar alla i det åländska samhället. Privatpersoner har möjlighet att få stöd i form av utbildningstillfällen, råd och inspiration till att utifrån sina egna förutsättningar leva mer hållbart och på så sätt göra agendan till sin. 

Hållbarhetslotsen besöker skolor, föreningar, arbetsplatser m.m som vill erbjuda sina elever, medlemmar eller anställda ett tillfälle att lära sig mer om utvecklings- och hållbarhetsagendan och vägen till ett hållbart vardagsliv genom kreativa lösningar och innovativa exempel.   

Ta gärna kontakt om du är intresserad eller har frågor kring hur hållbarhetslotsarna kan stötta dig eller din organisation.

 

 

Här kan du lyssna på visionen: