Temalunch för små och medelstora företag: Energieffektivisering och minimering av CO2-utsläpp | Bärkraft.ax
Vindkraftverk

Temalunch för små och medelstora företag: Energieffektivisering och minimering av CO2-utsläpp

Frågor som rör energi och klimatutsläpp är högaktuella i de flesta organisationer. Under denna företagslunch ligger fokus på vilka steg små och medelstora företag kan ta för att stärka det interna hållbarhetsarbetet och samtidigt bidra till det dagliga förverkligandet av mål 6 i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, ökad energieffektivitet och markant högre andel energi från förnyelsebara källor. Vi ringar även in övriga gemensamma hållbarhetsutmaningar som kan vara intressanta att samverka kring framöver ur småföretagsperspektiv.

Initiativtagare och arrangörer för lunchen är Anna Häger från Flexens/Smart Energy Åland och Anki Aaltonen från Allwinds inom ramarna för nätverket bärkraft.ax. Anna och Anki presenterar under första delen av lunchen deras företag och ger konkreta råd för hur företag kan arbeta med frågor som rör energi och klimat. Vilka små steg ger stor effekt och hur kan man tänka kring mer långsiktiga investeringar även i småskalig affärsverksamhet? Under andra delen diskuterar vi tillsammans kring väsentliga frågor och utmaningar i företagen för att ringa in var det finns behov av erfarenhetsutbyte utgående från målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Varmt välkommen på temalunch onsdagen den 4.12. Presentationer och diskussioner inleds 11.30, så kom gärna lite tidigare så att du hinner ta mat och sätta dig innan vi börjar. Matig sallad serveras på plats.

Målgrupp: Luncherna lämpar sig för alla som vill utbyta idéer med andra engagerade företagsrepresentanter.

Anmälan: Meddela medverkan genom att mejla info@barkraft.ax senast fredag 29.11.

Bakgrund: Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans.

Plats: 

Park Hotell, konferensrum 2. Norra Esplanadgatan 3, Mariehamn
4.12.2019 11:30 till 12:30

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.