Save the date: Medaktörskafé | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

kvarter

Save the date: Medaktörskafé

Varmt välkommen med på årets första medaktörsmöte hos Kvarter 5 som även denna gång kommer att vara utformat som ett kafé! Detta är ett inspirerande tillfälle för medaktörer inom nätverket bärkraft att träffas och diskutera frågor kopplade till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Medaktörskafét är även öppet för dig som är intresserad av hållbarhet eller vill bekanta dig mer med nätverket. 

Under medaktörskafét väljer du ut tre samtalsteman som intresserar dig, de olika samtalen leds i ronder om tre av en samtalsvärd. Du behöver inte förbereda dig på något sätt, men skriv gärna ner vilka samtal du valt och bekanta dig med samtalsreglerna som finns listade nere på sidan. Observera att det är begränsat antal platser till de olika samtalsämnena.

Samtalsteman (väljs i anmälan):

Kommer inom kort.

Anmälan: Öppnar inom kort.
Tid och plats: Restaurang Kvarter 5. Tisdag den 26 mars kl. 14:00-16:00.
Målgrupp: Alla aktörer inom nätverket bärkraft, medaktörer så väl medlemmar i nätverksgrupperna. Även de organisationer och privatpersoner som är intresserade av att ansluta sig och vara en del av nätverket är hjärtligt välkomna med!

Att delta på medaktörskafét är gratis. Under kafét bjuds det på fika. Meddela i anmälan eventuella allergier och andra önskemål som behöver tas i beaktande.

___

Samtalsregler för deltagare att bekanta sig med inför samtal på medaktörskafét:

Lyssna på andra, avbryt inte och inled inte diskussioner vid sidan om.
”Var och en måste ha rätt att i lugn och ro berätta om sina åsikter. Det är viktigt att inte avbryta varandra eller viska med personen bredvid.”

Delta i det som andra säger och använd ett vardagligt språk.
”Syftet med samtalet är att försöka koppla det vi säger till vad andra lyfter fram i diskussionen. Försök att använda ett vardagligt språk och undvik specialterminologi.”

Berätta om dina egna erfarenheter.
”För att bättre förstå samtalsämnet och varandra är det bra att tala om sina egna erfarenheter. Berätta för de andra vilka faktorer, händelser och situationer som har påverkat den egna uppfattningen”

Var närvarande och respektera andra.
”I dialogen är det viktigt att koncentrera sig helt och hållet på varandra och på att förstå ämnet som behandlas. Respektera människors olika synpunkter.”

Plats: 

Restaurang Kvarter 5, Norragatan 10, 22100 Mariehamn
26.3.2024 14:00 till 16:00