Kustvattendagen 2024 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

fåglar

Kustvattendagen 2024

Välkommen med på Kustvattendagen 2024 torsdag den 19 september på Arkipelag i kaptenssalen.

Program:
09:00-9:10 Annica Brink presenterar Kustvattendagen.
09:10-9:50 Ingrid och Nikolas Berg föreläser och svarar på frågor. Vad skulle hända om våra kustvatten får egna rättigheter? Naturens rättigheter och ekocidlagstiftning ändrar spelreglerna för våra relationer till ekosystemen, genom att behandla dem som egna rättssubjekt snarare än objekt- en juridisk innovation som idag är praktik i flera länder. Även EU har kriminaliserat ekocidliknande brott och livsmiljöförstörelse. Det handlar också om en social rörelse och ett kulturellt skifte - en lärprocess för hållbar omställning.
09:50-10:10 Fika.
10:10-11:00 Tensions between good environmental status under Marine Strategy Framework Directive and blue growth through marine spatial planning. Forskare Peter Jones - Emeritus Professor of Environmental Governance, University College London - deltar och svarar på frågor, via direktlänk från UK.
11:00-12:00 Gränsöverskridande havsplanering SE-FI-AX, samt beaktande av vindkraftsrelaterade undervattensvärden. Varje land presenterar dels övergripande och dels ett gräns överskridande område i Östersjön. Hur har naturvärden valuerats? Konflikter? Utmaningar? Goda exempel? (Ca 15 - 20 min/land).
12:00-12:15 Gemensamma diskussioner om gränsöverskridande samverkan.
12:15-13:20 Lunch.
13:20-14:10 Fiskbeståndens utveckling i Östersjön: kan den politiska nivån reagera i tid? Sedan början av 2010-talet har uppfattning om fiskbeståndens utveckling i Östersjön skiftat från försiktigt positiv till alltmer orolig. Sviktande bestånd har inneburit en utmaning för beslutsfattarna. Vilka risker ska man ta med Östersjön fisk och miljö? Ska man hålla sig till de regler som man satt upp tidigare, eller ska man tumma på dem för att undvika större kvotsänkningar på kort sikt – med risk för ännu större problem året efter? Bör det ökade intresset för livsmedelssäkerhet leda till större försiktighet med bestånden? 
Föreläsare är Henrik Svedäng och Charles Berkow. Henrik är docent vid Svenska Havsmiljöinstitutet (SIME), Göteborgs universitet, och senior forskare vid Östersjö centrum, Stockholms universitet och Charles är omvärlds analytiker vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet.
14:10-14:30 Fika.
14:30-15:00 Empower Us: ett EU Horizon finansierat projekt som genomförs i havsområden i Europa för att stärka kustsamhällen genom lokalt engagemang. På Åland genomförs arbetet med fiskerisektorn. Viktor Eriksson, projektanställd vid fiskeribyrån berättar mer. SE: Jonas Bjärnstedt. Analytiker havsplanerings-enheten, Havs- och vattenmyndigheten.
FI: Roosa Mikkola. Projektplanerare för Havsplanerings samarbetet. Egentliga Finlands förbund.
AX: Annica Brink. Marin systemekolog och projekt koordinator för havsplaneringsprojektet eMSP NBSR, Ålands landskapsregering.
15:00-15:15 Marinbiolog Charlotta Björklund presenterar i kort nyaste nytt från LIFE IP Biodiversea, om våra unika undervattensnatur. Charlotta har sedan 2019 arbetat på miljöbyrån i olika kustvatten- och havsbaserade projekt.
15:20-16:15 Promenad från Arkipelag till Museiparken för guidning om den nya sedimentationsdammen för dagvatten. Guidning av Mariehamns stads miljösamordnare Ulf Simolin, utbildad marinbiolog

Anmälan: Genom följande länk
Tid och plats: Torsdag den 19 september i Kaptenssalen på hotell Arikipelag
Arrangör: Ålands landskapsregering
Moderator: Annica Brink från Landskapsregeringen - systemekolog och projektkoordinator för olika kust- och havsbaserade projekt.
Kontaktperson: Susanne Vävare, Miljöbyrån (susanne.vavare@regeringen.ax)

Plats: 

Hotell Arkipelag (Kaptenssalen), Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
19.9.2024 08:30 till 16:00