Åppföljningsverktyg | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åppföljningsverktyg

Med hjälp av Åppföljningsverktyget kan ni årligen rapportera aktiviteter som ni har genomfört som bidrar till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och de sju strategiska utvecklingsmålen. Verktyget hjälper er även att prioritera vilka aktiviteter ni vill genomföra under inkommande verksamhetsår.

Då ni har fyllt i verktyget kommer en rapport att genereras. Rapporten skickas till er angivna e-post och sparas hos nätverket bärkraft.ax. Spara rapporten för att följa upp era prioriterade aktiviteter för inkommande verksamhetsår.

Klicka på länken för att komma till verktyget.

Vid frågor, kontakta oss på info@barkraft.ax.