Åppföljningsverktyg | Bärkraft.ax

Åppföljningsverktyg

Med hjälp av Åppföljningsverktyget kan ni årligen rapportera aktiviteter som ni har genomfört som bidrar till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och de sju strategiska utvecklingsmålen. Verktyget hjälper er även att prioritera vilka aktiviteter ni vill genomföra under inkommande verksamhetsår.

Då ni har fyllt i verktyget kommer en rapport att genereras. Rapporten skickas till er angivna e-post och sparas hos nätverket bärkraft.ax. Spara rapporten för att följa upp era prioriterade aktiviteter för inkommande verksamhetsår.

Klicka på länken för att komma till verktyget.

Vid frågor, kontakta oss på info@barkraft.ax.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.