Kännedoms- och attitydsundersökning | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kännedoms- och attitydsundersökning

Undersökning av den åländska befolkningens kännedom och attityd till ”Alla kan blomstra”-visionen samt Utvecklings- och hållbarhetsagendan

Syftet med undersökningen är att undersöka den åländska befolkningens kännedom och attityd till visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” och Utvecklings- och Hållbarhetsagendan samt ta reda på den allmänna inställningen till begreppet hållbar utveckling. Målet är att få underlag till utvärdering av hittills utförda aktiviteter samt till fortsatt utveckling av hållbarhetsarbetet inom nätverket bärkraft.ax.
 
Undersökningen genomfördes sommaren 2020 av högskolepraktikanten Tobias Sjöblom för nätverket bärkraft.ax, i samarbete med Maria Viktorsson för marknadsanalysföretaget Point of Insight Ab.
 
Till höger under bilagor kan du ta del av hela rapporten!