Välmående människor vars inneboende resurser växer | Bärkraft.ax
En tecknad bild på en långhårig person med ett hjärta på som det växer en blomma från

Välmående människor vars inneboende resurser växer

Nulägesanalysen väljer att problematisera välmåendet – vad innebär det egentligen att må bra, och hur kan något så individuellt mätas och beskrivas? Fördjupningen fokuserar på barn och ungdomar, inflyttade, äldre samt personer med funktionsvariationer. Det framkommer att åländska ungdomar trivs relativt väl i skolan, men att det är många som lider av ångest, och att flickor generellt mår sämre än pojkar. För de äldre åldersgrupperna är upplevd ensamhet en utmaning, som därtill stiger med ökande ålder.  En ytterligare utmaning är hur man bättre kan ta tillvara den potential och de resurser som finns inneboende i alla de ålänningar som är äldre, har en funktionsvariation eller de som flyttar till Åland. Exempel på centrala aktörer i förverkligandet av målet är alla kommuner, tredje sektorn, landskapsregeringen, näringslivet - men även du och jag.

Följande indikatorer har identifierats som centrala att följa upp år 2018:

  • Ångest bland gymnasiestuderande
  • Andel elever som går ut nian med anpassade lärokurser
  • Förväntad livslängd vid födseln
  • Trender för sjukdagpenning, alla sjukdomar respektive psykisk sjukdom
  • Bruk av alkohol och droger/narkotika
  • Ungdomar (15–24 år) som varken arbetar eller studerar
  • Utbildningsnivåer

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.