Workshoppar för ett socialt hållbart Åland | Bärkraft.ax

Workshoppar för ett socialt hållbart Åland

Färdplan för ett socialt hållbart Åland 

Hösten 2019 konkretiseras arbetet med att ta fram färdplaner för ett socialt hållbart Åland i enlighet med Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. I det här arbetet behövs många olika perspektiv och därför bjuder vi in till två olika workshopar. Många samhällsaktörer, offentliga såväl som privata och ideella, kan bidra. 

Med utgångspunkt i nuläget och de utmaningar vi kan se idag diskuterar vi tillsammans möjliga åtgärder, både på kort och på lång sikt. Seminariet erbjuder en möjlighet för berörda aktörer att knyta kontakter och stärka sitt samarbete.

Workshop 1: 11 september kl. 15-17

  • Läget just nu – presentation av trafikljusanalys
  • Vilka är de strukturella hindren för att nå målen?

Workshop 2: 1 oktober kl. 15-17

  • Genomgång av strukturella hinder?
  • Vad skulle vara möjliga lösningar och åtgärd

Plats: Hotell Arkipelag, Kaptenssalen              
Anmälan senast: Fredagen den 6.9.

Anmäl dig här!

Syftet är att få fram en mångsidig bild av de strukturella hindren och förslag på vad vi ska göra fram till år 2030 för att uppnå mål och delmål, se bilaga. Om du inte kan delta är du välkommen att skicka in ditt bidrag skriftligen till bengt.michelsson@regeringen.ax senast den 11 september.

Välkommen med!

Bengt Michelsson (Ålands landskapsregering), Niklas Stenbäck (Ålands landskapsregering), Erika Boman (Högskolan på Åland), Lotta Angergård (Rädda barnen), Martha Hannus (Emmaus på Åland).

Arrangörer: Ålands Landskapsregering och nätverket bärkraft.ax
 

Plats: 

Kaptenssalen, hotell Arkipelag
11.9.2019 15:00 till 1.10.2019 17:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.