Vill du också vara med och skapa ett hållbart och utvecklat Åland?

Åländsk natur med texten "Det bästa Åland man kan tänka sig"

Välkommen till att bidra med dina idéer till Forum för samhällsutveckling V

Måndagen den 10.12 kl. 18.00–20.00 på hotell- och restaurangskolan (Strandgatan 1, Mariehamn)

Forum för samhällsutveckling är nätverket bärkraft.ax årligen återkommande mötesplats. Forumet är öppet för alla som bor och verkar på Åland och under forumet uppmärksammas exempel, från alla samhällssektorer, i arbetet med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland.

Forumet arrangeras av nätverkets medaktörer. Medaktörerna samordnar planering av åtgärder för agendans förverkligande och din förening är en medaktörsorganisation. Tillsammans lyfter vi fram viktiga frågor som berör alla på Åland. Inför medaktörernas femte forum, som kommer att arrangeras under våren 2019, vill vi gärna att du som medlem i en medaktörsorganisation är med och skapar evenemanget från grunden.

Agenda för tillfället:

  • Kort bakgrund om nätverket och Forum för samhällsutveckling
  • Vilka frågor borde lyftas fram under forumet? Vad är mest aktuellt för din förening just nu?
  • Vilka aktiviteter kan ske under forumet för att på bästa sätt framhålla de viktiga frågorna?
  • Hur kan vi skapa en stämning där alla känner sig välkomna?
  • Summering för nästa steg

Alla är välkomna för att diskutera och tillsammans forma Forum för samhällsutveckling V, oavsett om du har deltagit i tidigare forum eller inte.

Meddela medverkan och information om eventuella dieter eller allergier senast den 4.12 till karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax eller genom att ringa 0457 3500 586. Lättare salt tilltugg serveras. Varmt välkommen!

Plats: 

Hotell- och restaurangskolan
10.12.2018 18:00 till 20:00

Här kan du lyssna på visionen: