Medaktörsmöte: Tillit och mångfald vid rekrytering | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Möte
Välkommen på årets första medaktörsmöte!

Medaktörsmöte: Tillit och mångfald vid rekrytering

Varmt välkommen till årets första medaktörsmöte! Vi kommer tillsammans att diskutera ämnet tillit och mångfald vid rekrytering. Vi bjuder på ett inspirerande tillfälle att nätverka och diskutera frågor kopplade till Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. 

I december publicerades Tillitsstudie för Åland 2022 - Om förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra. Forskningschef Sanna Roos från Ålands Statistik- och utredningsbyrå presenterar delar av resultatet från studien med fokus på korruption, samhälle och demokrati. Efteråt fortsätter vi med diskussion och workshop tillsammans med Johanna Fogelström-Duns från Ålands Ombudsmannamyndighet. Johanna är också ansvarig för mål 2 om tillit och delaktighet. Temat för workshopen är "Hur kan vi rekrytera med mångfald i sammanhang såsom vid tillsättande av föreningsstyrelser, vid politiska val och vid anställning?"

Plats: Ålands Yrkesgymnasium, (Ålands Hotell- & Restaurangskola), Strandgatan 1, 22100 Mariehamn
Tidpunkt: 15 mars kl 14:00-16:00

 

Anmälan är stängd för denna gång!

Plats: 

Ålands Hotell- och restaurangskola
15.3.2023 14:00 till 16:00