Företagslunch på temat miljölagstiftning | Bärkraft.ax
Klippa vid vatten med texten bärkraft.ax

Företagslunch på temat miljölagstiftning

På Åland används världsomspännande standarder för miljöledningssystem både hos företag som verkar på global och lokal marknad. En viktig del i att bedriva verksamhet, oavsett om processer för ledningssystem finns på plats eller ej, är givetvis att systematiskt säkerställa att lagstiftningen uppfylls. Under denna lunchföreläsning diskuteras miljölagar och kommunikationen kring dessa. Är det lätt för företagen att få reda på ändringar i lagen? Kan företagen på ett lättfattligt sätt bedöma vad som gäller och vilka konsekvenser lagändringar eventuellt har för företagens verksamhet? Vi samtalar kring tips och råd om hur man ska tolka uppdateringar som görs i lagstiftningen.

Företagslunchen på temat miljölagstiftning arrangeras fredagen den 30 augusti på Emmaus returcafé. Sammankomsten inleds med att Roger Danielsson, Director World Wide Quality & Sustainability på Inficon, ger en grund för diskussionen. Helena Blomqvist, byråchef och miljöjurist vid Ålands Landskapsregering, medverkar i samtalet.

Diskussionerna inleds 11.30. Kom gärna lite tidigare så att du hinner ta mat och sätta dig innan vi börjar. Lunch beställer du på egen hand i kassan till självkostnadspris.

Initiativtagare och arrangör: Inficon som representant i nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax.

Målgrupp: Luncherna lämpar sig för alla som vill utbyta idéer med andra engagerade företagsrepresentanter.

Anmälan: Meddela medverkan genom att mejla karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax senast tisdagen 27 augusti.

Bakgrund: Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan. För att Åland ska vara ett hållbart samhälle år 2051 och för att agendans strategiska utvecklingsmål är förverkligade år 2030 behövs näringslivets engagemang och insatser. Flera frågor inom hållbarhetsarbetet är gemensamma för de åländska företagen. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans.

Varmt välkommen!

Plats: 

Emmaus returcafé
30.8.2019 11:30 till 12:30

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.