Företagsfrukost: ESG inom Ålandsbanken | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

esg

Företagsfrukost: ESG inom Ålandsbanken

Välkommen på företagsfrukost på temat ESG (Environmental, Social och Governance), ett ramverk som agerar stöd för intressenter för hur en organisation hanterar risker och möjligheter relaterat till hållbarhet.

Denna företagsfrukost inom ramarna för nätverket bärkraft.ax syftar kring att exemplifiera hur ett företag proaktivt kan arbeta med ESG. Linda Lund, hållbarhets- & HR chef, berättar om Ålandsbankens pågående hållbarhetsarbete och hur de arbetar med påverkansanlys, målsättningar och implementering av direktiv och riktlinjer.

Anmälan: Registrera medverkan genom denna länk senast tisdag 16 april.
Tid och plats: torsdag den 18 april 2024 kl. 08:15-09:15. Tillfället hålls digitalt (länk skickas till anmälda 17 april).
Målgrupp: Alla företag som är intresserade av ESG är välkomna.
Kontakt: Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila (karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax).

Plats: 

Digitalt via Teams
18.4.2024 08:15 till 09:15