Emmausfestivalen 2018

Människor i publik utomhus vid tidigare Emmausfestival

I samband med Kulturnatten i augusti 2018 ordnar Emmaus Åland en två dagar lång festival med fokus på hur vi kan bygga ett hållbart samhälle. Festivalens fokus ligger bl.a. på mänskliga rättigheter, social hållbarhet, integration, förändringsarbete och stärkandet av individers egenmakt. På programmet står även workshops och föreläsningar om stadsodling samt klimatsmart mat. Vi vill visa hur fina ord om värdegrund och visioner kan förverkligas i praktisk handling i vardagen.

Under festivalen sammanförs kreativt skapande, kunskapsutbyte, normkritik och kultur i form av musik, performance och dans. Emmaus scen kommer vara en plattform för såväl unga åländska förmågor som för konstnärer och musiker från andra platser.

Programmet hittar du på Emmausfestivalens webbplats och det kommer uppdateras kontinuerligt!

 

English:

In connection with Kulturnatten, a yearly cultural event where Mariehamn turns into a night of entertainment, music, and various cultural activities, Emmaus Åland will arrange a two day festival centered around sustainability. The focus is on human rights, social sustainability, integration, and working for change and empowerment.

Workshops, lectures and music are all part of the programme, as is urban gardening and sustainable food. We want to show how all the talk about values and visions can be put into practice on an everyday basis, through creativity, knowledge exchange and the questioning of norms. During the festival, Emmaus’ stage and backyard becomes a platform for young talents, musicians and artists from Åland and beyond.

More information will follow at Emmaus.ax, stay tuned!

Plats: 

Mariehamn
9.8.2018 (Hela dagen) till 11.8.2018 (Hela dagen)

Här kan du lyssna på visionen: