Dialogpaus - livet i Finland och på Åland under undantagsperioden | Bärkraft.ax

Dialogpaus - livet i Finland och på Åland under undantagsperioden

Välkommen att diskutera om hur det har varit att leva på Åland och i Finland under undantagsperioden. Erfarenheterna förmedlas sen vidare till olika förvaltningsorgan i Finland och aktörer på Åland. Målet är att öka förståelsen för hur det är att leva i Finland under exceptionella omständigheter. Meningen är att fånga upp dina och andras erfarenheter i ämnet. Dialogen följer en struktur och dokumenteras. Syftet är inte att besluta något eller lösa olika problem. Grunden är att man pratar om egna upplevelser, byter erfarenheter, lyssnar till varandra och funderar. Diskussionen hör till en dialogserie och arrangeras runtom i Finland.

Välkommen till en konstruktiv diskussion mitt i den osäkerhet som krisen orsakar, i ett besvärligt och föränderligt läge.

OBS! Du kan välja mellan två tillfällen den 9 juni: kl 13.00 eller kl. 19.00.

DialogiAkatemia, Dialogpausstiftelsen och Finansministeriet ansvarar för samordningen av dialogerna under undantagsperioder, sammanställandet av lägesbilden och förmedlingen av den till olika förvaltningar och aktörer samt för publiceringen av den för allas bruk. Sammanfattningar av de som kommer fram kommer bland annat publiceras på Dialogpaus webbplats.

Anmäl dig senast den 31 maj till info@abfaland.ax eller per telefon på 0400 784871.

Meddela vilken av tiderna som passar dig eller om du vill vara med men tiden inte passar dig.

Arrangör: Nätverkets medaktör ABF Åland i samarbete med Dialogpausstiftslen.

Plats: 

Digitalt
9.6.2020 13:00

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.