Ätlig skolgård

Morötter i olika färger

Föreningen Ekologiska Odlarna på Åland har denna vårvinter startat upp ett LEADER-projekt ”Klimatsmart ekologisk odling - för alla generationer”.

Som en del i detta håller Emma Crawley en föreläsning under rubriken Ätlig skolgård på fredag i Självstyrelsegårdens auditorium kl 13-15.30.

Emma är lärare och miljöpsykolog och har jobbat med miljöengagemang hos barn i över 25 år.

Hon grundade ”Ätlig skolgård” som ett forum för alla som vill ha mer matlagning och odling i skolan. Odlingen är även ett delmoment som kan vävas in de ordinarie skolämnena, där man kan lära med både händer och huvud i praktiska handlingar. Odling tillsammans med andra skapar även sammanhållning, engagemang och bygger självförtroende hos dem som deltar! Flera av de egenskaper och erfarenheter barn och ungdomar behöver för att växa som individer.

Vi vet idag att allt fler barn än tidigare är stressade i skolan. Vetenskapliga studier påvisar att odling och regelbunden kontakt med natur, är en av vägarna till bättre hälsa för alla, både fysiskt och psykiskt.

Det finns mig veterligen inte någon verksamhet på Åland idag som använder sig av trädgårdsterapi. Ätlig skolgård erbjuder möjligheten att naturligt och på ett lekfullt sätt lära sig mer om odling men även erhålla den goda effekt det har på oss alla.

Vi hoppas att du och/eller någon annan i ditt arbetsteam har möjlighet att komma och avrunda arbetsveckan med att få lite ny input att ta med sig genom att ta del av Emmas föreläsning.

Med vänliga hälsningar och hopp om att ett frö ska sås som leder till nya idéer inom den åländska skolan och omsorgen.

Annette Häger-Ahlström

Ordförande i Ekologiska Odlarna på Åland r.f.

Plats: 

Självstyrelsegårdens auditorium
15.3.2019 13:00 till 15:30

Här kan du lyssna på visionen: