Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Möte kl 13-15 på Hotell Pommern.

27.8.2019 13:00 till 15:00

Här kan du lyssna på visionen: