Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Framtagande av färdplaner för respektive strategiskt utvecklingsmål: arbetsmöte.

Plats: 

Hotell Pommern
15.1.2019 12:30 till 16:00

Här kan du lyssna på visionen: