Kampanjen: Arter! | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Salamander

Kampanjen: Arter!

Under perioden mars-juni 2024 kommer föreningen bärkraft.ax att lyfta fram vår artrikedom på Åland generellt och den större vattensalamandern specifikt. Projektets syfte är att uppmuntra barn och familjer att upptäcka och iaktta artrikedomen och förändringarna i naturen som sker under våren och försommaren, både inom ramarna för skola och fritid. Varje temamånad uppmärksammas med en eller flera aktiviteter.

Under år 2022 pågick projektet Landskapsarter, ett samarbete mellan nätverket bärkraft.ax och Ålands Natur & Miljö. Den större vattensalamandern vann ålänningarnas hjärtan i kategorin groddjur, där den fick 1083 av 1794 röster. Den större vattensalamandern lyder under specialskydd i hela EU och är en s.k. paraplyart, ett djur med höga krav på sitt habitat som lever tillsammans med andra känsliga arter. Åland är ett av få områden i Finland där groddjuret större vattensalamander lever.

Kampanjen inleddes under Östersjöns dag 22 mars 2024.

Kampanjdelar:

Uppdrag Vatten: En uppdragskasse som bland annat innehåller utomhusuppdrag så som strandfyndsbingo, magnet för magnetfiske samt instruktioner och utrustning för att mäta siktdjupet. Det finns också ett flertal uppdrag som passar bra att utföra inomhus till exempel experiment för att bli toalettsmart och instruktioner hur du skapar ett väskhänge i form av en större vattensalamander. Kassen innehåller alla de instruktioner och den utrustning som behövs för att utföra de olika uppdragen. Uppdragskassen är främst riktade till familjer med barn i grundskoleålder, men de är roliga att utföra oavsett ålder. Uppdrag Vatten finns att låna hos kommunbiblioteken från Östersjöns dag den 22 mars, fram till Östersjödagen den 29 augusti med utlåningstiden 14 dag.

Upptäck naturen tillsammans: Informationsartikel med tips om utflyktsplatser, våraktiviteter och tilltugg under utflyter.

Quizet Arter! Kaffebordsquiz om arter på Åland generellt, större vattensalamandern specifikt. Chans att vinna after work-upplevelse med Ålands Naturskola.

Sidan uppdateras löpande med ytterligare aktiviteter inom kampanjen.