Andra upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagendan har publicerats | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Agendan
Illustration: Amanda Valkonen

Andra upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagendan har publicerats

Den första upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland manifesterades i på Forum för Samhällsutveckling för sex år sedan. Idag den 23 oktober 2023 publiceras utvecklings- och hållbarhetsagendans andra upplaga.

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” såg sitt ljus år 2016. Knappast någon som var på plats när utvecklings- och hållbarhetsagendan manifesterades insåg att det skrevs nutidshistoria den 23 september 2016.

Sju år senare, och halvvägs till 2030, kan vi konstatera att utvecklings- och hållbarhetsagendan är väletablerad som vårt gemensamma samhällskontrakt. Föreningar, kommuner, företag, skolor, myndigheter, konstnärer och privatpersoner är engagerade i såväl bärkraft-nätverket som i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendans mål

- Micke Larsson, huvudsekreterare för utvecklings- och hållbarhetsrådet

Sedan agendan manifesterades första gången, har ett flertal delmål definierats för agendans sju strategiska utvecklingsmål för år 2030. Dessutom har det fastställts huvudindikatorer och etablerats färdplaner för målen. Den andra upplaga är kompletterad med bland annat delmålen och huvudindikatorerna. Det är en teknisk uppdatering som gjorts, utan förändringar i riktning eller substans. De strategiska utvecklingsmålen och dess delmål kommer inte ändras fram till år 2030, förutom vid extraordinära omvärldsförändringar.

Det är hjälpsamt i genomförandet att vi nu får en andra upplaga av utvecklings- och hållbarhetsagendan där delmålen, huvudindikatorerna och färdplanerna ingår. Huvudindikatorerna ger oss en bild av om det åländska samhället i sin helhet utvecklas i riktning mot våra gemensamma mål för 2030

- John Eriksson, förvaltningschef och ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering