Seminarium om korruption och tillit | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Seminarium om korruption och tillit

Som ett led i arbetet mot korruption bjöd nätverket bärkaft in till seminarium i juni 2023 där finländske forskaren Fredrik Malmberg föreläste på temat hur ska vi förstå korruption och var finns riskerna i vårt samhälle? och svenska forskaren Susanne Wallman Lundåsen föreläste på temat rättvisa och opartiska institutioners betydelse för skapande av tillit.

Hur ska vi förstå korruption och var finns riskerna i vårt samhälle?

Rättvisa och opartiska institutioners betydelse för skapande av tillit: