Artiklar & litteratur | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bok med glödlampa

Artiklar & litteratur

Nya utmaningar och gamla problem – Om korruption i kommuner och regioner
Statskontoret 2023 (Sverige). Inkluderar 10 konkreta förslag och rekommendationer till kommuner och regioner hur de kan förbättra sitt arbete mot korruption  

Social tillit i höglitarlandet Sverige (SOM institutet 2022:1)
Antologi där följande artikel ingår. Bo Rothstein Social tillit, lycka, korruption och välfärdsstat.  

Välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Fel och oegentligheter bland företag och föreningar.
Brottsförebyggande rådet (2022:1)  

”Vi har mer korruption i Sverige än vi tror” | Forskning & Framsteg (fof.se)
Artikel av Emanuel Wittberg (2023) 

Corruption risks in a mature democracy: Mechanisms of social advantage and danger zones for corruption.
Linköpings universitet. Emanuel Wittberg (2023) 

Korruption, intressekonflikter, maktmissbruk och maktfullkomlighet
Claes Sandgren (2022) 

GU:s forskning om korruption och demokrati är excellent | Göteborgs universitet 

Quality of Government (QoG) - institutet vid Göteborgs universitet, är världsledande på forskning om korruption. De har tagit fram ett index European Quality of Government Index (EQI). Indexet baseras på en stor medborgarundersökning där respondenter i 206 europeiska regioner tillfrågats om uppfattningar och erfarenheter av korruption i den offentliga sektorn, tillsammans med i vilken utsträckning de anser att olika offentliga tjänster är opartiska och av god kvalitet. Databasen har uppdaterats åren 2010, 2013, 2017 och 2020. Hittills har totalt har 200 000 deltagare medverkat i undersökningarna. 

Korruptionsuppfattningar i ankdammen
Åbo Akadem. Fredrik Malmberg (2022)

En korrupt personlighet? - En studie av Big Five-personlighetsdragens samband med korruptionstolerans
Åbo Akademi. Fredrik Malmberg (2023)

Kommunala bolag som korruptionsrisk?
Gissur Ó Erlingsson, Markus Lindström och Emanuel Wittberg (2020)