Riskområden för korruption  | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Byggkranar

Riskområden för korruption 

För att korruption ska kunna förebygga behövs grundläggande kunskaper om korruption, dess bredd och riskområden. När vi har kunskaper kan vi analysera korruptionsriskerna och täcka in väsentliga risker i vår omgivning, i analysen. En nyckel för att motverka korruption handlar om att analysen sedan används för att vägleda det förebyggande arbetet (jfr Statskontoret 2023). Viktigt är också en stark och närvarande mediebevakning eftersom de lokala mediernas roll bland annat är att granska kommunerna och landskapet. 

Riskområden:
Offentlig upphandling 
Inköp 
Rekrytering 
Teknisk förvaltning, plan- och byggsektorn 
Turism och regional utveckling 
Offentliga bolag (gäller styrning och kontroll). 
Privata bolag som utför offentliga tjänster (styrning och kontroll)