Tips på poddar och webbinarier | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Uggla med dator och hörlurar

Tips på poddar och webbinarier

Podd: Demokratiresan

#114 Studie om korruption i kommuner och regioner
Samtal om Statskontorets rapport 2023 som handlar om förekomsten av korruption, vilka riskområden och riskfaktorer som finns samt hur man kan förebygga korruption i kommuner och regioner. 

#88 En god och rättssäker förvaltning
Podden handlar om mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning. SKR samtalar om hur en god och rättssäker förvaltning bidrar till att de mänskliga rättigheterna i högre grad uppfylls. 

#10 Arbete för att motverka korruption och mutor i Sverige 
Konkreta tips för ett systematiskt arbete mot korruption. Upphandlingar, byggprojekt och serveringstillstånd för alkohol är exempel på situationer när det finns risk att tjänstepersoner utsätts för påverkan att fatta ett visst beslut. 

 

Webbinarier

Att förstå korruption, seminarium med Bo Rothstein (2017) 

 

Korruption och förvaltningskultur – samtal med Bo Rothstein (2021) 

 

Nu gör vi antikorruptionsarbetet enklare! - Parul Sharma – Institutet mot Mutor (2023)

 

Korruption äter mänskliga rättigheter till frukost – Institutet mot Mutor mfl. (2023)