Nyheter | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

30.5.2024 - Alla kan blomstra på fredens öar – ny rapport till FN
Landskapsregeringen har idag (30 maj 2024) beslutat att lämna in rapporten ”Alla kan blomstra på fredens öar” till FN. Rapporten är en så kallad ”frivillig granskning” inom ramen för Agenda 2030 och...
Läs mer om Alla kan blomstra på fredens öar – ny rapport till FN ›
6.2.2024 - Lunds universitet och Åland inleder ett blomstrande samarbete
Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier och landskapsregeringen har inlett ett samarbete där avsikten är att en forskningsstudie med fokus på att analysera institutionaliseringen av ”alla...
Läs mer om Lunds universitet och Åland inleder ett blomstrande samarbete ›
15.1.2024 - Martha Hannus och Niklas Lampi valda till vice ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet
Den 12 januari 2024 höll utvecklings- och hållbarhetsrådet sitt första ordinarie möte för året vid Lemböte lägergård.
Läs mer om Martha Hannus och Niklas Lampi valda till vice ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet ›
4.1.2024 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet inleder sin femte mandatperiod
Det nya året innebär att utvecklings- och hållbarhetsrådets femte tvååriga mandatperiod har inletts.
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet inleder sin femte mandatperiod ›
23.10.2023 - Andra upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagendan har publicerats
Den första upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland manifesterades i på Forum för Samhällsutveckling för sex år sedan. Idag den 23 oktober 2023 publiceras utvecklings- och...
Läs mer om Andra upplagan av Utvecklings- och hållbarhetsagendan har publicerats ›
14.8.2023 - Ö-undantaget är inte i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan
Denna text publicerades som debattartikel i Ålandstidningen den 12 augusti 2023. EU:s utsläppshandel är ett marknadsbaserat styrmedel som syftar till att minska utsläppen i Europa av koldioxid och...
Läs mer om Ö-undantaget är inte i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan ›
22.6.2023 - Jacob Mangwana Haagendal tar över ordförandeskapet i föreningen bärkraft.ax
Jacob Mangwana Haagendal har under föreningen bärkraft.ax Åland r.f:s årsmöte den 25 maj valts till ny ordförande. Jacob Mangwana Haagendal efterträder Lotta Nummelin som sedan bildande av föreningen...
Läs mer om Jacob Mangwana Haagendal tar över ordförandeskapet i föreningen bärkraft.ax ›
1.6.2022 - Statusrapport 5 lanseras idag
Idag den 1 juni lanseras den femte statusrapporten. Då statusrapport 4 (2020) var ett lapptäcke av perspektiv som lyfte blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen till följd av COVID-19...
Läs mer om Statusrapport 5 lanseras idag ›
17.1.2022 - Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035
Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet 16 januari 2022 Nytt klimatmål: Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 - växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030
Läs mer om Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 ›
31.1.2020 - Utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete i den nya mandatperioden har inletts
Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft.ax. Det nya året innebär att rådets tredje mandatperiod har inletts. Idag har rådet haft sitt första ordinarie möte i den nya...
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete i den nya mandatperioden har inletts ›

Sidor