Nyheter | Bärkraft.ax

Nyheter

14.8.2023 - Ö-undantaget är inte i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan
Denna text publicerades som debattartikel i Ålandstidningen den 12 augusti 2023. EU:s utsläppshandel är ett marknadsbaserat styrmedel som syftar till att minska utsläppen i Europa av koldioxid och...
Läs mer om Ö-undantaget är inte i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan ›
27.6.2023 - Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd
Den färska uppdateringen av Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner visar att Åland tar flera fortsatta steg mot målet att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmålen.
Läs mer om Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd ›
22.6.2023 - Jacob Mangwana Haagendal tar över ordförandeskapet i föreningen bärkraft.ax
Jacob Mangwana Haagendal har under föreningen bärkraft.ax Åland r.f:s årsmöte den 25 maj valts till ny ordförande. Jacob Mangwana Haagendal efterträder Lotta Nummelin som sedan bildande av föreningen...
Läs mer om Jacob Mangwana Haagendal tar över ordförandeskapet i föreningen bärkraft.ax ›