Nyheter | Bärkraft.ax

Nyheter

14.9.2023 - Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd
Under sommarmånaderna har högskolepraktikanten John Nordberg från Linköpings universitet kartlagt möjligheten till att implementera bilpooler på Åland. Omvärldsstudien har gjorts som en del av att...
Läs mer om Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd ›
20.6.2023 - John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland
I vissa fall har Åland uppfattas som för litet för att säkerställa näringsverksamhet för bil- och båtpooler, klädbibliotek, verktygsbibliotek och liknande. Teamet bakom mål 7 om hållbar konsumtion...
Läs mer om John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland ›
13.6.2023 - Kampanjen 4 ton ska inspirera ålänningar att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp
Inom ramen för utvecklings- och hållbarhetsagendan har sedan år 2022 ett mål antagits om att de konsumtionsbaserade utsläppet av koldioxid ska ha minskat till i genomsnitt 4 ton per person senast år...
Läs mer om Kampanjen 4 ton ska inspirera ålänningar att minska sina konsumtionsbaserade utsläpp ›
1.6.2023 - Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling
Den 31 maj 2023 undertecknade Ålands nordiska samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och Islands nordiska samarbetsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson ett så kallat Memorandum of Understanding...
Läs mer om Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling ›
17.4.2023 - Nätverket bärkraft ingår ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction
Byggbranschens gröna omställning i Norden är under stor utveckling. Nätverket bärkraft har därför ingått ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction.
Läs mer om Nätverket bärkraft ingår ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction ›