Nyheter | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

17.1.2024 - Fortsatt stort engagemang driver utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner framåt
Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner har uppdaterats i enlighet med den senaste sexmånadersperiodens insatser och visar att det stora flertalet åtgärder är ettdera genomförda eller under...
Läs mer om Fortsatt stort engagemang driver utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner framåt ›
18.12.2023 - Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat
Från bärkrafts mål 3 och mål 4 har vi vid ett flertal tillfällen lyft fram behovet av att skydda mer skyddsvärd natur till våra politiker och till utvecklings- och hållbarhetsrådet. Målet är...
Läs mer om Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat ›
6.12.2023 - Ny resurssida för arbetet mot korruption
Den 9 december är det den internationella antikorruptionsdagen och mål 2 (tillit och delaktighet) inom nätverket bärkraft uppmärksammar detta genom att lansera sin nya resurssida med syfte att öka...
Läs mer om Ny resurssida för arbetet mot korruption ›
13.11.2023 - Utvecklingsmålens ansvariga ger en bild över nuläget
I början på hösten presenterade de målansvariga för Utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål en nulägesrapport inför utvecklings- och hållbarhetsrådet. Artikeln baserar sig...
Läs mer om Utvecklingsmålens ansvariga ger en bild över nuläget ›
1.11.2023 - Nya nordiska närings-rekommendationer, en stor pusselbit i utvecklings – och hållbarhetsagendan
Känner du till att det finns gemensamma näringsrekommendationer för de nordiska länderna? Vad innebär de och varifrån kommer de? Vad händer om vi väljer att äta enligt rekommendationerna?
Läs mer om Nya nordiska närings-rekommendationer, en stor pusselbit i utvecklings – och hållbarhetsagendan ›
1.10.2023 - Kimberly Terry ny målansvarig för mål 4
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har från och med den 1 oktober 2023 utsett Kimberly Terry till ny målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 4 om...
Läs mer om Kimberly Terry ny målansvarig för mål 4 ›
14.9.2023 - Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd
Under sommarmånaderna har högskolepraktikanten John Nordberg från Linköpings universitet kartlagt möjligheten till att implementera bilpooler på Åland. Omvärldsstudien har gjorts som en del av att...
Läs mer om Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd ›
14.7.2023 - Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3
Tillsammans med en ny åländsk vattenlag är åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland ett mycket viktigt steg för att nå utvecklings- och hålbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 3 om god...
Läs mer om Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3 ›
27.6.2023 - Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd
Den färska uppdateringen av Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner visar att Åland tar flera fortsatta steg mot målet att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmålen.
Läs mer om Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd ›
20.6.2023 - John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland
I vissa fall har Åland uppfattas som för litet för att säkerställa näringsverksamhet för bil- och båtpooler, klädbibliotek, verktygsbibliotek och liknande. Teamet bakom mål 7 om hållbar konsumtion...
Läs mer om John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland ›

Sidor