Kontaktpersoner i nätverket | Bärkraft.ax

Kontaktpersoner i nätverket

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner i nätverket bärkraft så som hållbarhetslotsar, huvudsekreterare för utvecklings- och hållbarhetsrådet, ordförande i nätverksgrupper med flera. För mer information och kontakt med medaktörerna, hänvisar vi till respektive medaktörs hemsida.

Karin Rosenberg-Brunila

Ledande hållbarhetslots
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3500586

Elise Åkerblom

Vikarierande hållbarhetslots
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3457575

Micke Larsson

Huvudsekreterare utvecklings- och hållbarhetsrådet
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3447331

Rufus Panelius

Internationella relationer
Bärkraft.ax

John Eriksson

Ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Bärkraft.ax
 1. +358 18 25170

Henrika Österlund

Koordinator för arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Bärkraft.ax
 1. +358 18 25202

Martha Hannus

Ordförande för civilsamhällets nätverksgrupp
Nätverksgrupp
 1. +358 457 73455607

Niclas Forsström

Ordförande för civilsamhällets nätverksgrupp
Nätverksgrupp
 1. +358 18 527033

Josefine Egenfelt

Ordförande för civilsamhällets nätverksgrupp
Nätverksgrupp
 1. +358 18 17230

Caroline Lepistö

Ordförande för nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland
Nätverksgrupp

Johannes Dahlman

Ordförande för nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland
Nätverksgrupp
 1. +358 18 528001

Therese Karlsson

Ordförande för nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverksgrupp
 1. + 358 40 7575873

Caroline Pipping

Ordförande för nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverksgrupp

Patrik Komorowski

Ordförande för nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverksgrupp

Jonna Varsa

Kontaktperson för Ungdomsrådet
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3448483

Lina Sandell

Mål 1 (välmående)
Målansvarig

Johanna Fogelström-Duns

Mål 2 (tillit och delaktighet)
Målansvarig
 1. +358 18 25565

Ann Nedergård

Mål 3 (god vattenkvalitet)
Målansvarig
 1. +358 18 328613

Petra Granholm

Mål 4 (biologisk mångfald)
Målansvarig
 1. +358 18 21950

Johanna Backholm

Mål 5 (attraktionskraft)
Målansvarig

David Karlsson

Mål 6 (kraftigt minskad klimatpåverkan)
Målansvarig
 1. +358 18 39226

Fredrik Rosenqvist

Mål 7 (hållbar produktion och konsumtion)
Målansvarig