Storföretagsgruppen inom bärkraft.ax utmanar på temat hållbara färdsätt till och från arbetet | Bärkraft.ax
Kampanjdeltagare med cykel

Storföretagsgruppen inom bärkraft.ax utmanar på temat hållbara färdsätt till och från arbetet

Pressmeddelande 29.04.2019

Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland inom bärkraft.ax arbetar tillsammans med att utveckla hållbara organisationer bestående av hållbara individer som bidrar till ett hållbart samhälle. Under vintern arbetade företagen i gruppen tillsammans kring en utmaning på temat Hållbara mötesplatser, resande och värdskap. Under perioden maj-augusti kommer storföretagsgruppen att arbeta vidare med utmaningsformatet, men denna gång med den gemensamma utmaningen kring hållbara färdsätt till och från arbetet.

Utmaningen drivs i kampanjform i syfte att sporra medarbetare till att lämna bilen hemma så mycket som möjligt under en fyra månaders period. Detta sker genom att uppmuntra cykling, gång, buss och samåkning. Medarbetarna har möjlighet att samla poäng beroende på färdsätt och distans till arbetsplatsen. Alla företag som deltar i kampanjen väljer själv hur de vill uppmuntra medarbetare att delta och hur de vill göra utmaningen till sin egen. Färdiga förslag finns dock framtagna inom ramarna för utmaningen som bland annat lyfter fram möjligheterna att ordna utlottningar av trevliga priser bland medarbetare som deltar i kampanjen.

Åland Post och Optinova som har tagit initiativet till utmaningen välkomnar alla lokala företag, oavsett storlek, att delta i kampanjen. Kampanjmaterialet finns tillgängligt på webbplatsen bärkraft.ax. För att mäta effekterna av kampanjen sammanställer initiativtagarna alla deltagande företags gemensamma bidrag. Därför får alla företag som väljer att delta i kampanjen gärna kommunicera detta till kontaktpersonerna nedan.

Hållbara färdsätt och rörelseglädje tangerar flera av målen i den samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, bland annat mål 1 om välmående människor vars inneboende resurser växer och mål 6 om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

Dela gärna med dig av ditt eget deltagande i kampanjen under #hållbarastorföretagcyklar på sociala medier!

Ta del av kampanjmaterialet och poängkortet som finns under bilagor. 

Kontaktpersoner:

Monika Råstedt: monika.rastedt@alandpost.com

Annette Höglund-Dönnes: annette.hoglund@optinova.com

Karin Rosenberg-Brunila: karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.