Nätverksgruppen för företag på Åland (0–49 anställda) | Bärkraft.ax

Nätverksgruppen för företag på Åland (0–49 anställda)

År 2051 ska Åland vara ett hållbart samhälle. Delmål för det hållbara Åland finns beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland genom strategiska utvecklingsmål för år 2030. Det åländska näringslivet spelar en viktig roll i förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan, näringslivets engagemang och insatser behövs.

Frågor som rör utvecklings- och hållbarhetsagendan är högaktuella i alla organisationer. Nätverksgruppen för hållbara företag (0–49 anställda) fokuserar på de praktiska steg som företag kan ta för att stärka det interna hållbarhetsarbetet. Genom utbyte av erfarenheter och idéer kan företagen lära av varandra, behöver inte kämpa ensamma och får kraft av att göra saker tillsammans. Medverkande företag har möjlighet att höja sin egen hållbarhetsprofil samt öka handlingsberedskapen i frågor som är betydelsefulla för kunder och intressenter.

Nätverksgruppens huvudsakliga syfte är att fungera som ett samlings- och diskussionsforum för initiativ och affärsmodeller som bidrar till förverkligandet av den åländska utvecklings- och hållbarhetsagendan för företag. Möten och aktiviteter baseras på väsentliga hållbarhetsfrågor inom den bredd av olika typer av företag som finns på Åland. Samarbetet skapas utgående från medlemmarnas egna intressen och angelägna områden.

Gruppen är öppen för allt från enpersonsföretag till småföretag med färre än 50 anställda, oberoende av vilken sektor som företaget är verksam inom. Företag som har flera anställda än det hänvisas till Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland.

I gruppen medverkar följande företag: 

Allwinds, April kommunikation, Carlsro Badhotell, Feja, Finavia, Flexens, Granlunda Gård, Saxofönen, WL Profile Åland AB, Zebrabil, Åland Event, Åland expeditions and events, ACS, Solel Åland AB och Enklare Åland.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.