Nyheter | Bärkraft.ax

Nyheter

19.1.2023 - Färdplanerna har uppdaterats
För att uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda behöver vi veta vad vi ska göra och vem som ska göra vad. Färdplanerna visar på de väsentliga åtgärder...
Läs mer om Färdplanerna har uppdaterats ›
11.1.2023 - Våtmarkswebben har lanserats
Nätverket Bärkrafts medaktör, Ålands Vatten, har skapat webbsidan Våtmarkswebben Åland som finns att se på vattenskydd.ax. På webbsidan finns information om våtmarker och dammar samt en...
Läs mer om Våtmarkswebben har lanserats ›
14.12.2022 - Åland ansluter sig till Edinburghdeklarationen
Åland har anslutit sig till Edinburghdeklarationen inför FN:s toppmöte COP15 inom ramen för konventionen om biologisk mångfald. Deklarationens syfte är att understryka nyckelrollen som lokala...
Läs mer om Åland ansluter sig till Edinburghdeklarationen ›
12.12.2022 - Tillitstudie för Åland 2022 är publicerad
ÅSUB har på uppdrag av landskapsregeringen genomfört undersökningen Tillitsstudie för Åland 2022 – Om förtroende, delaktighet och upplevelsen av att blomstra. Undersökningen är en del av...
Läs mer om Tillitstudie för Åland 2022 är publicerad ›

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.