Finlands nationella strategi för Agenda 2030, utarbetad av kommissionen för hållbar utveckling har fastställdes under våren 2022. Finlands kommission för hållbar utveckling leds av statsministern och...