Wiklöf Holding, Ömsen, Paf och Ålandsbanken/Crosskey investerar för ett hållbart Åland | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Skärgårdsnatur med texten "Det bästa Åland man kan tänka sig"

Wiklöf Holding, Ömsen, Paf och Ålandsbanken/Crosskey investerar för ett hållbart Åland

Pressmeddelande från Wiklöf Holding, Ömsen, Paf och Ålandsbanken/Crosskey

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Sedan manifesterandet av agendan i september 2016 pågår förverkligandet av agendan och dess vision för Åland; Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Nätverket bärkrafts medaktörer tog under 2018 initiativet till etableringen av en lotsfunktion, som har till syfte att lotsa och stöda organisationer (företag, kommuner, föreningar och myndigheter) respektive privatpersoner som vill göra agendan till sin. Efter lotsfunktionens inledande pilotperiod väljer nu Wiklöf Holding, Ömsen, Paf och Ålandsbanken/Crosskey att gå in som delfinansiärer för lotsfunktionen de kommande tre åren (2019-2021).

- I och med Wiklöf Holdings, Ömsens, Pafs, och Ålandsbanken/Crosskeys investering i lotsfunktionen förstärks partnerskapet mellan föreningslivet, näringslivet och offentliga sektorn i bärkraft.ax. Detta i kombination med nätverksgruppen hållbara storföretags aktiva arbete ger ytterligare kraft till genomförandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan, säger Micke Larsson, huvudsekreterare i bärkraft.ax och dess utvecklings- och hållbarhetsråd.

- Det är viktigt för Wiklöf Holding att det åländska samhället är i framåtrörelse. Genom utvecklings- och hållbarhetsagendan har vi ett gemensamt samhällskontrakt, som om agendan genomförs, bidrar med just denna framåtrörelse i hela samhället. Det gör att det är naturligt för Wiklöf Holding att vara med och finansiera i lotsfunktionen, säger Anders Wiklöf och Nils Lampi, ägare respektive koncernchef vid Wiklöf Holding.

- Eftersom hållbarhetsarbetet är ett ansvar som gäller var och en vill Ömsen genom detta vara med och bidra till att alla får möjligheten att arbeta med de olika frågorna i agendan. Vi vet att det inte går att uppnå hållbarhetsmålen om alla jobbar var för sig. Därför tycker vi att initiativet med hållbarhetslotsen är en utmärkt idé, säger Stefan Boman, försäljningschef vid Ömsen.

- Hållbarhet är en viktig fråga för Paf och vi ser detta som ett bra tillfälle att samarbeta tillsammans med andra aktörer för att driva utvecklingen av ett mer hållbart åländskt samhälle framåt, säger Daniela Johansson, vice VD vid Paf och en av två ordföranden för nätverksgruppen hållbara storföretag.

- Att bidra till en lotsfunktion som underlättar, coachar och koordinerar det arbete som vi tillsammans på Åland behöver göra för att gå från att planera till att genomföra kommer hela Åland ha nytta av. Ålandsbanken ser det som en del av vårt samhällsansvar att bidra på olika sätt för att agendan ska kunna genomföras och att vi på så sätt gemensamt skapar den framtid vi vill ha, säger Tove Erikslund, administrativ direktör vid Ålandsbanken och en av två ordföranden för nätverksgruppen hållbara storföretag.

- Medaktörerna i bärkraft.ax, som består av stora delar av föreningslivet samt representanter för kommuner, myndigheter och näringslivets intresseorganisationer, såg tidigt ett behov av en lotsfunktion som stöder alla organisationer och privatpersoner som vill vara med och förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendans vision och strategiska utvecklingsmål. Vi ser fram emot den kommande treårsperioden, säger Lotta Nummelin och Niclas Forsström, representanter för nätverkets medaktörer och ordförande respektive vice ordförande i föreningen som agerar huvudman för lotsfunktionen från och med 1 april 2019.

Mer information om lotsfunktionen, klicka här.

I nätverksgruppen för hållbara storföretag ingår följande företag: Alandia Försäkring, Crosskey, Dahlmans, Eriksson Capital, Hotell Arkipelag, Landskapets Fastighetsverk, Mathias Eriksson/Mariehamns Parti, Optinova, Orkla, Paf, Rederi Ab Eckerö, Transmar/Ålands Renhållning, Viking Line, ÅCA, Åland Post, Ålandhotels, Ålandsbanken och Ömsen försäkringar. Nätverksgruppens huvudsakliga syfte är att driva på de större åländska företagens arbete med att förverkliga utvecklings- och hållbarhetsagendan. Mer information om nätverksgruppen hållbara storföretag, klicka här.