Ett slutdatum för fossila bränslen kravet från unga till de nordiska statsministrarna | Bärkraft.ax
Alla de nordiska ungdomsrepresentanter och statsministrarna

Ett slutdatum för fossila bränslen kravet från unga till de nordiska statsministrarna

Ungdomsrepresentanter från de nordiska länderna deltog idag under Nordiska rådets session 2019 i Stockholm i ett dialogmöte med de nordiska statsministrarna för att diskutera konkreta klimatåtgärder. De ungas krav var tydligt: Norden ska sätta ett slutdatum för användningen av fossila bränslen. Det meddelar deltagaren Simon Holmström, representant för ungdomsrörelsen ReGeneration 2030 och nätverket bärkraft.ax. 

I augusti bestämde Nordiska ministerrådet att Norden ska sikta på visionen att bli världens mest hållbara region. De ungas röster och kunskap är viktiga drivkrafter för att uppnå visionen. Ungdomsrepresentanter från alla nordiska länder och självstyrande regioner bjöds därför in till ett möte med de nordiska ländernas statsministrar idag i Stockholm i samband med Nordiska rådets session 2019. Syftet med mötet var att diskutera konkreta åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

Simon Holmström deltog från Åland som representant för ungdomsrörelsen ReGeneration 2030 och nätverket bärkraft.ax. Tillsammans med de övriga ungdomsrepresentanterna överräcktes ett gemensamt åsiktsdokument till statsministrarna. Förutom ett slutdatum för användning av fossila bränslen vill ungdomsrepresentanterna att man stoppar all eftersökning och borrning efter olja den nordiska regionen samt ta fram ett ramverk som ska stöda handel och överföring av förnyelsebar energi mellan länderna. Vidare uppmanar man ministrarna till att skapa ett gemensamt nordiskt initiativ för hållbar konsumtion för att skapa en efterfrågan på enbart hållbara produkter. Ungdomarna vill se en rättvis och jämlik grön omställning till ett koldioxidneutralt och cirkulärt samhälle där unga och minoritetsgrupper är delaktiga i beslutsprocesser och lagstifting. 

Statsministrarna lyfte fram att respektive land redan gör mycket för klimatet, men ungdomsrepresentanterna var besvikna på bortförklaringarna då Norden ännu stampar på stället. 

- Det gläder mig i alla fall att statsministrarna gav en öppning för att diskutera en av våra viktigaste krav, att sätta ett slutdatum för användning av fossila bränslen. Vi förväntar oss att de nordiska ministrarna tar vår gemensamma skrivelse på allvar och inkluderar oss i det fortsatta arbetet för att konkretisera den nordiska visionen, säger Simon Holmström.

Ungdomsrepresentanterna är eniga om att det är dags att visa att man menar allvar. Det tydliggjordes även när Greta tackade nej till Nordiska rådets miljöpris med motiveringen att miljörörelsen inte behöver priser. Det som behövs är att makthavare och politker ska lyssna på, och agera enligt vad forskningen säger. 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.