Modell för beräkning av CO2-utsläpp | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Modell för beräkning av CO2-utsläpp

En av kommunerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt för den offentliga sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som verksamheterna ger upphov till. Syftet med initiativet är att underlätta för uppföljning av koldioxidutsläpp och att på ett tydligt sätt ha möjlighet att följa effekten av insatser och initiativ inom den egna organisationen.

Här hittar du modeller för både offentlig sektor och företag som vill följa upp sina CO2-utsläpp från värme, el och lokala transporter.