Landskapsregeringen medlem i internationellt hållbarhetsnätverk | Bärkraft.ax

Landskapsregeringen medlem i internationellt hållbarhetsnätverk

Landskapsregeringen är nybliven medlem av det internationella nätverket Regions4 Sustainable Development som samlar regionala regeringar aktiva inom hållbar utveckling. Medlemskapet godkändes av nätverkets medlemmar under deras möte som hölls i samband med klimatmötet COP25 i Madrid. Landskapsregeringen representerades vid nätverkets aktiviteter under COP25  av specialrådgivare i Bryssel Julia Lindholm.

I söndags, den 8 december, godkändes landskapsregeringens ansökan om medlemskap i nätverket Regions4 Sustainable Development. Regions4 utgörs av 42 regionala regeringar från 20 länder och fyra kontinenter och representerar den regionala nivån vid internationella förhandlingar inom klimatförändringar, biodiversitet och hållbar utveckling.

– För lagstiftande regioner är det inte självklart att hitta relevanta plattformar för samarbeten. Särskilt för frågor som klimatförändringar, biodiversitet eller hållbar utveckling riktar sig samarbetsytor ofta till länder, städer eller kommuner. Åland må vara en liten autonomi men vår hållbarhetsagenda har ett viktigt budskap om inkludering att framföra. Landskapsregeringen ser fram emot att samarbeta med regionala regeringar från hela världen för att uppnå hållbar utveckling, sade lantråd Veronica Thörnroos.

Landskapsregeringen representerades i Madrid av specialsakkunniga i Bryssel Julia Lindholm, som förutom bilaterala möten med nätverkets sekretariat och medlemmar deltog i ett sidoevent till COP25 arrangerat av Regions4. Vid eventet presenterades Julia Lindholm Utvecklings och hållbarhetsagendan för Åland och framförde vikten av en gemensam vision som hela samhället står bakom när svåra politiska beslut måste fattas för att bekämpa klimatförändringarna. 

– Regions4 Sustainable Development är mycket glada över att välkomna Åland, vinnare av European Sustainability Award 2019, till vår krets av ledande regionala regeringar som höjer rösten inom områdena hållbar utveckling, klimatförändringar och biologisk mångfald. Vi ser fram emot att tillsammans samarbeta och lära av deras framstående initiativ som Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, en heltäckande strategi som utgick från en meningsfull botten-upp process, och som har antagits av parlamentet och integrerats i regeringsbudgeten, sade Elena Moreno, vice miljöminister i Baskien och en av två ordföranden av Regions4.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.