Inbjudan till aftonskola för alla kandidater i lagtings- och kommunalvalet | Bärkraft.ax
Berg och hav med texten bärkraft.ax

Inbjudan till aftonskola för alla kandidater i lagtings- och kommunalvalet

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Onsdag 18 september kl 18.00-20.30 – i lagtingets mötesrum Rödhamn

Utvecklings- och hållbarbarhetsagenda för Åland, som manifesterades i september 2016, utgör ett samhällskontrakt som samhällets sektorer gemensamt arbetat fram och ställt sig bakom. Detta skedde inom ramen för nätverket bärkraft.ax som bildades i februari 2016 av aktörer inom näringslivet, föreningslivet och offentliga sektorn. I april 2019 vann utvecklings- och hållbarhetsagendan en av kategorierna i EU-kommissionens European Sustainability Award 2019.

Lagtinget har det övergripande politiska ansvaret för förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Alla kommuner deltar i förverkligandet utgående från respektive kommuns förutsättningar och bedömningar.

Alla kandidater i lagtings- och kommunalvalet inbjudes till denna aftonskola som innebär en möjlighet att bekanta sig med utvecklings- och hållbarhetsagendan. Aftonskolan arrangeras av nätverket bärkraft.ax. Inga förkunskaper krävs.

Aftonskolans övergripande innehåll:
• Bakgrund
• Vad är hållbar utveckling? Vad är ohållbar utveckling?
• Vad innehåller utvecklings- och hållbarhetsagendan?
• Hur går förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan till?

Aftonskolan leds av nätverkets huvudsekreterare Micke Larsson. På plats finns även nätverkets ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila.

Anmälan: senast den 16 september till info@barkraft.ax eller 0457-35 00 586.

Varmt välkommen!

Nätverket bärkraft.ax

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.