Hållbara färdsätt till och från arbetet | Bärkraft.ax
Kvinna cyklar på grön cykel

Hållbara färdsätt till och från arbetet

43 346 hållbart transporterade kilometrar

Under perioden maj–augusti utmanades lokala företag och organisationer i att uppmuntra anställda att färdas hållbart till och från arbetet. Åland Post och Optinova tog initiativ till kampanjen inom ramarna för deras medverkan i bärkraft.ax genom nätverksgruppen för hållbara storföretag. Syftet var att sporra medarbetare till att lämna bilen hemma så mycket som möjligt under en fyra månaders period. Detta gjorde man genom att lyfta fram cykling, gång, buss och samåkning. Sammanlagt 13 företag och organisationer deltog i kampanjen: Andelsbanken för Åland, Crosskey, Högskolan på Åland, Inficon, Landskapets Fastighetsverk, Optinova, PAF, Rederi Ab Eckerö, Visit Åland, ViskoTeepak, Ålandsbanken, Åland Post och Ålands Landskapsregering (förvaltningen).

För att mäta effekterna av kampanjen sammanställde initiativtagarna deltagande organisationers gemensamma bidrag, vilket resulterade i 43 346 hållbart transporterade kilometrar och en skillnad på 5339 kg CO2 i jämförelse med att deltagarna istället skulle ha transporterat sig ensamma i en personbil med snittutsläpp. Det motsvarar ett helt års koldioxidutsläpp som uppkommer i sju åländska hushåll genom all elanvändning som sker, tillsammans med uppvärmning av dessa hus genom värmepumpar.

-Vi på Åland Post testade våren 2018 en utmaning för personalen, som handlade om att cykla till jobbet.  2019 ville vi testa idén på bredare front, och få flera företag med oss. Tillsammans med Optinova lanserade vi i våras utmaningen ”Hållbara färdsätt till och från arbetet”. En rolig utmaning som handlade om minskad miljöpåverkan och positiv hälsoeffekt hos deltagarna. Vi hoppas att kampanjen lever vidare 2020 och fortsätter skapa nya goda vanor, säger Monika Råstedt, miljöansvarig vid ÅlandPost.

Hållbara färdsätt och rörelseglädje tangerar flera av målen i den samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, bland annat mål 1 om välmående människor vars inneboende resurser växer och mål 6 om markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet.

- Det är glädjande att företag tar initiativ till liknande kampanjer då utmaningarna även är ett stöd för många organisationer för att lyfta en specifik fråga och samarbeta. De största effekterna sker då kampanjer leder till långsiktiga beteendeförändringar. Jag hoppas därför att kampanjen har varit ett startskott till att göra hållbara färdsätt till vardag för ännu flera anställda inom alla lokala organisationer, säger Karin RosenbergBrunila, ledande hållbarhetslots inom nätverket bärkraft.ax.

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.