Craigmore Farming - En del av Ömsens hållbarhetsarbete | Bärkraft.ax
Från vänster: Nick Tapp (styrelseordförande, Craigmore Farming), Mathias Söderback (placeringsansvarig, Ömsen)
Från vänster: Nick Tapp (styrelseordförande, Craigmore Farming), Mathias Söderback (placeringsansvarig, Ömsen) och Forbes Elworthy (grundare och huvudägare, Craigmore Farming)

Craigmore Farming - En del av Ömsens hållbarhetsarbete

I onsdags anordnade Ålands Hushållningssällskap ett eftermiddagsseminarium vid Ålands landsbygdscentrum där Forbes Elworthy och Nick Tapp från lantbruksföretaget Craigmore Farming presenterade hållbart jord- och skogsbruk som kombinerar det bästa från storskalighet och familjedrivna gårdar. 

Forbes Elworthy har en bakgrund i Londons finansvärld och tog med sig de kunskaperna när han flyttade tillbaka till sydön på Nya Zeeland för att ta över föräldragården. Väl där lockades han av tanken på att skapa ett investeringsbolag för lantbruksföretag med fokus på hållbarhet. Skapandeprocessen ledde till Craigmore Farming.

Craigmore äger idag 15 gårdar som omfattar ca 15 000 hektar (ungefär lika mycket som den åländska odlingsarealen). När det gäller företagsledning har vi mycket att lära av Cragimore, speciellt hur de strategiskt arbetar med hållbarhetsfrågorna. Företaget har tagit fram nio etiska principer som styr hur de ska driva företaget och locka investerare. Genom att visa respekt för hållbarhetsfrågorna som tas upp i de första åtta principerna så kommer också lönsamheten som är den sista av de nio principerna*.

Mathias Söderback, placeringsansvarig hos Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag träffade Forbes på ett hållbarhetsseminarium i Stockholm år 2012 och fastnade genast för deras koncept. Under sex år har nu Ömsen investerat i Craigmore Farming. 

- De har en väldigt bra approach och respekt för både djur och natur. Min fråga var om det är möjligt att få både avkastning och på samma gång ha fokus på hållbarhet. Det visade sig var fullt möjligt, säger Mathias. 

Craigmore Farming sätter en standard kring framtidssäkring. Bland företag som letar investerare ställs hela tiden högre krav gällande hållbarhet och ekologiska fotavtryck. Företag som köper in produkter blir mer medvetna och vill veta vilka förhållanden som råder på t.ex. en fruktodling eller mjölkgård. Uppfylls inte kraven fasas man successivt ut. 

- Ska man gå ut på kapitalmarknaden och söka pengar för sin verksamhet så är det idag ett stort krav från investerarna. Man får frågan om var man ligger till i sitt hållbarhetsarbete, t.ex. i termer av ESG (Environmental Social and Governance), fortsätter Mathias. 

Ett annat konkret och mer lokalt exempel är Ömsens investering i landbaserad fiskodling, vilket minskar utsläppen av näringsämnen i Östersjön. 

En viktig aktör i det åländska hållbarhetsarbetet

Sebastian Joelsson, marknadsassistent och hållbarhetsansvarig, framhåller att Ömsen har en betydande roll i det åländska samhället. Företaget har stora möjligheter att vara med och bidra till uppnående av målen i Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda, både genom samarbeten med andra företag men också genom kommunikation med kunderna. Som antingen ägare av eller som delägare i stora projekt har Ömsen en stark röst och möjligheter att påverka. Ömsen är ett av de 18 företag som ingår i nätverksgruppen för hållbara storföretag inom nätverket bärkraft.ax

Ett konkret arbete som berör privatpersoner är till exempel att Ömsen delar ut spisvakter och vattenfelsbrytare till sina kunder för att på så sätt förhindra större vattenläckage. Det leder till att mindre material går åt till reparationer och nybyggnationer och att vi inte slösar med vatten i onödan. Initiativet skapar en trygghet hos kunden på samma gång som det möjliggör för mer hållbara investeringar. 

- Vi har egentligen hela tiden jobbat med hållbarhet genom att förebygga vatten- och brandskador hos våra kunder, men vi har hittills inte kommunicerat det på det sättet, säger Sebastian. 

Ömsen vill också värna om det lokala och försöker så gott det går att handla med lokala leverantörer när skadan väl har varit framme. De bilar som löses in fraktas till ett finskt företag som återvinner och återanvänder så många av delar i fordonet som möjligt. 

I dagsläget efterfrågar kunderna inte så mycket information gällande hållbara investeringar eller hur man arbetar internt inom bolaget med hållbarhet. Men denna trend växer inom bankvärlden och Sebastian tror att det kommer att efterfrågas mer och mer framöver. Företaget jobbar på strukturer för att bättre kunna kommunicera sitt hållbarhetsarbete. 

Både Mathias och Sebastian slår fast att det viktigaste är att hållbarhetsarbetet börjar hos en själv, vilka val man gör som individ påverkar också i vilken riktning vi går både privat och i jobbet. 

*Bekanta dig närmare med Craigmore Farming.

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.