Den åländska ungdomsrörelsen kickar igång | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Fötter och skor mot bergvägg

Den åländska ungdomsrörelsen kickar igång

Pressmeddelande 12.2.2019

Under helgen samlades ett 20-tal ungdomar på Kumlinge på ett klimatläger för att diskutera vad de kan göra för att förbättra sin framtid. Beslutet fattades: Det måste till en stor åländsk ungdomsrörelse som kämpar för hållbar konsumtion. Rörelsen, som snart kommer att välja en styrelse och anordna aktiviteter, blir en del av ReGeneration 2030 som verkar i hela Norden och Östersjöområdet.

I augusti 2018 var Åland skådeplats för det allra första ungdomstoppmötet i Norden och Östersjöområdet. Här samlades över 100 deltagare för att diskutera hur unga kan medverka till att uppnå en hållbar konsumtion enligt FN:s Agenda 2030. Rörelsen kallas ReGeneration 2030 vilken nu inspirerar unga på Åland att starta en lokal rörelse.

Under klimatlägret på Kumlinge 8–10 februari lärde sig ett 20-tal unga om klimatförändringarna med hjälp av inbjudna experter från Sverige och Finland. Efter workshops och aktiviteter var det dags att blicka framåt. Demonstrationer, sociala medier, festival, fler läger och påverka politiker var bara några saker som kom upp. För att samla engagemanget beslöt de unga att välja en styrelse. Det kommer att ske i Mariehamn den 16 mars.

- Det är kul hur vi på det här lägret kunde samla flera miljömedvetna ungdomar för att ta fortsatt initiativ. Den här styrelsen kommer att ge unga en starkare röst för att föra fram hållbarhetsfrågor på en lokal nivå, säger Jonathan Vik.

- Det är här precis vad Åland behöver. Vi ungdomar har fått en chans att göra skillnad och vi har tagit den. Tillsammans ska vi ska göra oss hörda och ta initiativ till att försöka göra framtiden lite ljusare, tillägger Jack Hancock.

Ungdomsrörelsen blir en naturlig lokalavdelning till ReGeneration 2030, som har sitt andra toppmöte på Åland den 24 – 26 augusti i år. Den åländska lokala rörelsen stöds av SKUNK, Rädda Barnen, Ålands Natur & Miljö, Ålands landskapsregering och ABF-Åland. Ungdomsrörelsen blir en viktig del av hela Ålands hållbarhetsarbete inom ramen för nätverket bärkraft.ax