Ab Mathias Eriksson slopar plastkassen i alla sina butiker | Bärkraft.ax
Apelsiner och äpplen i gröna plastlådor

Ab Mathias Eriksson slopar plastkassen i alla sina butiker

14 ton mindre plast per år och lägre klimatavtryck

- Det blir effekten när Ab Mathias Eriksson slopar plastkassen i alla sina butiker. 

Vi vill driva ett aktivt hållbarhetsarbete och vara med och påverka i rätt riktning, säger vd Niklas Lampi.

Framöver erbjuds endast en komposterbar kasse i Ab Mathias Erikssons butiker Kantarellen, Mattssons, Hallen och Punkten. 

Vi har under 2019 testkört en ny, starkare typ av komposterbar kasse som tagits emot väl av kunderna. Nu tar vi steget fullt ut och helt slopar den traditionella plastkassen. 

Samtidigt slopar man även plastpåsarna vid alla frukt- och gröntavdelningar. Även här ersätts påsen med ett komposterbart alternativ. 

Minskad förbrukning av plast

Sammantaget beräknas åtgärderna leda till minskad förbrukning av 14 ton plast per år. 

Plast orsakar nedskräpning och finns kvar länge i miljön som mikroplaster. Det gäller inte minst plastkassar som är en av de vanligaste typerna av skräp i naturen och havet. För att komma bort från det här måste vi hitta mer hållbara material och stoppa plastläckaget på alla plan där det går. 

Lägre klimatavtryck

Genom åtgärden bedömer Ab Mathias Eriksson också att man minskar sitt klimatavtryck med cirka 22 ton koldioxidekvivalenter per år. Siffran - som är en nettoberäkning där även avtrycket från den ersättande kassen vägts in - har tagits fram med hjälp av nätverkets hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila

Den här typen av beräkningar är svåra att göra och ska närmast ses som uppskattningar eftersom att det finns många faktorer som kan påverka. Men det man med hög sannolikhet kan säga är att vårt klimatavtryck minskar när vi fasar ut den traditionella plastkassen som görs av fossila råvaror. 

Del av bredare arbete

Plastkassestoppet är en del av det bredare arbete inom Ab Mathias Eriksson. 

Vi ökar takten i hållbarhetsarbetet. Det finns massor att göra inom dagligvaruhandeln. Det handlar om allt från förpackning via svinn till att i ännu högre grad lyfta fram lokal mat, säger Lampi.  

Priset för en komposterbar kasse blir detsamma som för en vanlig plastkasse. De plastkassar som finns kvar säljs tills lagret är slut. Ab Mathias Eriksson står bakom utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland och är medlem i nätverksgruppen för hållbara storföretag

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.