AxLead Ledarskapsprogram | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

AxLead Ledarskapsprogram

På nätverksgruppen för hållbara storföretags höstmöte 2020 genomfördes en workshop var gemensamma åtaganden antogs. Det fanns ett stort intresse för ett ledarskapsprogram för högsta ledningen i storföretagen på Åland. Ett effektivt ledarskap är en nyckelfaktor för Ålands förutsättningar att uppnå de sju strategiska målen och visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar.

Ledarskapsprogrammet AxLead strävar till att skapa ett ledarskap som får människor att blomstra. Programmet kretsar kring av storbolagen gemensamt prioriterade ämnesområden. Kunskap, erfarenheter och inspiration inom ledarskap utbyts inom ramarna för programmet.

Programmet inleddes våren 2021 en modul på temat Hur skapar man en kultur av engagemang? Hösten 2021 arrangerades en efterföljande modul på temat Hur styr man engagemanget till det egna ansvaret? Alla träffar har en värd som håller i trådarna. Värd under första träffen var initiativtagaren till AxLead; Anders Wiklund, VD vid Optinova. Under andra träffen inspirerade Thomas Lundberg, direktör - utveckling vid Ömsen, för vidare diskussioner. Under år 2022 inspirerades deltagarna av Christer Fahlstedt, VD, Paf, på temat Amerikanskt ledarskap!? Hur kan amerikanska influenser bidra till ett ledarskap som får människor att blomstra? och  Annette Höglund-Dönnes, Dassault Systèmes, på temat Leadership in Rapid Change. AxLead fortsätter med nya teman och värdar år 2023, först ut var Mattias Skarin, Sveriges ledande Agila coach från företaget Crisp som inspirerade på temat Agilt ledarskap som investering i blomstrande företag i januari. I maj talade Petra Heinonen, Optinova Group, om NeuroScience och Siqni som verktyg för ledarskapsutveckling och i september inspirerar Mia Wernersson, PulsAnalys, på temat Optimering av team genom olika personligheter. 

Mentorskapsprogram

Inom ramarna för AxLead pågår även ett mentorskapsprogram med syfte att möjliggöra kunskapsdelning mellan personer mellan modulerna​. Deltagarna i programmet fick ange vilka områden och frågor som intresserar och blev sedan ihopparade efter område och de önskemålen man lyft. Mentorskapsprogrammet är pågående från och med maj 2021.