Ungas röster inför valet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bild

Ungas röster inför valet

Vill du lyssna på vad unga anser vara viktigt? Vill du samtala med unga?

SKUNK (skärgårdsungdomarnas intresseorganisation) samt Ungdomsenheten i Mariehamn samlar olika grupper av ungdomar som kort presenterar sina viktigaste frågor. Därefter fika och samtal i mixade mindre grupper kring:

  • Hur kan man arbeta med ungas ensamhet och dåliga mående?
  • Hur kan skola och fritid göras mer inkluderande?
  • Hur kan man intressera och engagera ungdomar att påverka?

Arrangörerna hoppas att många politiker från varje parti tar chansen att besöka arrangemanget!

Tid och plats: Lördag den 7 oktober kl. 13:00-15:00 hos Ungdomsgården Uncan, Norra Esplanadgatan 8, 22100 Mariehamn
Anmälan: Politiker anmäler sig genom följande länk. Ungdomar kan kontakta SKUNK eller ungdomsledarna på Uncan för mer information eller anmälan. Det går även bra att bara dyka upp!

Plats: 

Ungdomsgården Uncan, Norra Esplanadgatan 8, 22100 Mariehamn
7.10.2023 13:00 till 15:00