Medaktörsmöte | Bärkraft.ax

Medaktörsmöte

Medaktörerna i nätverket bärkraft.ax träffas.

För mer information, kontakta hållbarhetslots Sofia Enholm: sofia.enholm@barkraft.ax

Plats: 

Plats meddelas längre fram
26.3.2021 09:00 till 11:30

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.