Medaktörsmöte 26 mars 2021 | Bärkraft.ax

Medaktörsmöte 26 mars 2021

Stort tack för medaktörsmötet den 26 mars!

Här kan du ta del av mötet i efterhand. 

 

Hållbarhetslots Sofia Enholm hälsar välkomna

00:00:46​ Inledning av nätverkets huvudsekreterare Micke Larsson - Vi är på väg. Fem år har gått sedan nätverket bärkraft.ax bildades. Nätverkets huvudsekreterare öppnar mötet med en reflektion kring vart vi är på väg.

00:11:48​ Inspel utifrån - Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet & kvalitet på Coop. En av Sveriges mest erfarna hållbarhetschefer berättar om Coop Sveriges hållbarhetsarbete och delar med sig av rekommendationer kring  det fortsatta genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda.  

00:33:40​ Martha Hannus - Förväntningar på ledarskapet. Nu går vi vidare genom att våga ta de obekväma besluten och omsätter därmed de fina orden i praktik.

00:44:45​ Peter Wiklöf - Vilja, handlingskraft och uthållighet. Om hur vi tar oss vidare mot målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan. 

00:59:48​ Open Mic
Britt Lundberg, Gaia Leadership
Jenkki Rask, Ålands Näringsliv
Simon Holmström, Hållbart Initiativ
Mia Hanström, ABF Åland

01:04:47​ Goda exempel
Kökars bobarhet - Christian Pleijel, ordförande i kommunfullmäktige på Kökar 
Storföretagens klimatåtagande - Niklas Lampi, en av två ordföranden i nätverksgruppen för hållbara storföretag 
Jämställdhet i idrotten - Lena Eriksson, idrottskonsulent vid Ålands Idrott 

01:30:00​ Blicka framåt
Att vara medaktör
Presentation av Åppföljningsverktyg
Bärkraftdagen 2021

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.