Lunchseminarium: Framtidens arbetsmarknad - hur möter vi behoven? | Bärkraft.ax

Lunchseminarium: Framtidens arbetsmarknad - hur möter vi behoven?

Välkommen på lunchseminarium arrangerat av Ålands landskapsregering, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och Ålands statistik- och utredningsbyrå på temat framtidens arbetsmarknad.

Årets konjunkturöversikt och arbetsmarknadsbarometer presenteras av utredarna Johan Flink och Maria Viktorsson (ÅSUB)

Hanna Saurén, attraktionskraftsstrateg vid landskapsregeringen, och Johanna Backholm, målansvarig för mål 5 (attraktionskraft) i Utvecklings- och hållbarhetsagendan, berättar om arbetet med att skapa ett attraktivt Åland för boende, företag och besökare.

Yrkesgymnasiets rektor Gitte Holmström, presenterar den nya vuxenutbildningen inom vindkraft vid Ålands gymnasium samt andra exempel på där ÅYG möter arbetsmarknadens och näringslivets behov.

Lunch till självkostnadspris. Kom gärna i god tid!

Anmälan: till info@asub.ax (senast 8 juni)
Plats: Hotell Arkipelag (Kaptenssalen), Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
Tidpunkt: Måndag den 12 juni kl. 11:30-12:30
Arrangör: Ålands landskapsregering, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet och Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

Plats: 

Hotell Arkipelag (Kaptenssalen), Strandgatan 35, 22100 Mariehamn
12.6.2023 11:30 till 12:30