Kustvattendag | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kustvattendag

Kustvattendag

Välkommen på en heldag på temat kustvattendag som arangeras av Ålands landskapsregering.

Program:
08:30–08:40 Introduktion från moderator Ellen Bruno
08:40–09:10 Trender i Östersjöns fiskproduktionen: förändringar i rekrytering, överlevnad och tillväxtmönster. Forskare Henrik Svedäng, Östersjöcentrum, SU.
09:10–09:40 Fiskförvaltning och områdesskydd – hur hänger de ihop? Forskare Ulf Bergström, SLU AQUA.
09:45–10:10 Fika
10:10–10:40 Kartering av ekosystemtjänster – hur kan vi stärka vårt naturkapital i Östersjön. Forskare Lena Bergström, SLU AQUA.
10:40–11:10 Tumlare i Östersjön. Ida Carlen, Naturskyddsföreningen, Sverige.
11:15–12:10 Lunch
12:15–13:00 Övergödningen – En resurs för tillväxt inom blå biodiversitet. Joel Lindholm / Under Ytan.
13:00–13:40 Kustvattenkvaliteten på Åland under de senaste decennierna.  Amanuens Tony Cederberg, Husö biologiska station / Åbo akademi
13:40–14:15 Ny fart i vatten- och havsvården i Finland med hjälp av strategiskt LIFE-projekt. Biolog Helena Puro, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
14:15–14:30 Fika
14:30–15:00 Ålands värdefulla undervattensnatur och uppföljning inom LIFE-projektet Biodiversea. Marinbiolog Charlotta Björklund, miljöbyrån, landskapsregeringen.
15:00–15:30 Biodiversitet i vindparker till havs. Biolog Lotta Nummelin (vindkraftbolaget OX 2).
15:30–16:00 ”Levande vikar – ett åtgärdsprojekt”. Forskare Joakim Hansen, SU.
16:00–16:30 Ekosystembaserad havsförvaltning Havs- och vattenmyndigheten, Sverige.
16:30–17:00 Frågestund, sammanfattning med avslutande ord från moderator och föreläsarna om vad vi alla behöver göra för att få till stånd nödvändiga förbättringar i Östersjön

Anmälan: Anmälan är stängd.
Tid & plats: Onsdag 20 september, 08:30-16:30 på Ålands lagting (Sälskär), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn

Plats: 

Ålands lagting (Sälskär), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
20.9.2023 08:30 till 16:30