Kustvattendag | Bärkraft.ax
Kustvattendag

Kustvattendag

Välkommen på en heldag på temat kustvattendag som arangeras av Ålands landskapsregering.

Program:
08:30–08:40 Introduktion från moderator Ellen Bruno
08:40–09:10 Trender i Östersjöns fiskproduktionen: förändringar i rekrytering, överlevnad och tillväxtmönster. Forskare Henrik Svedäng, Östersjöcentrum, SU.
09:10–09:40 Fiskförvaltning och områdesskydd – hur hänger de ihop? Forskare Ulf Bergström, SLU AQUA.
09:45–10:10 Fika
10:10–10:40 Kartering av ekosystemtjänster – hur kan vi stärka vårt naturkapital i Östersjön. Forskare Lena Bergström, SLU AQUA.
10:40–11:10 Tumlare i Östersjön. Ida Carlen, Naturskyddsföreningen, Sverige.
11:15–12:10 Lunch
12:15–13:00 Övergödningen – En resurs för tillväxt inom blå biodiversitet. Joel Lindholm / Under Ytan.
13:00–13:40 Kustvattenkvaliteten på Åland under de senaste decennierna.  Amanuens Tony Cederberg, Husö biologiska station / Åbo akademi
13:40–14:15 Ny fart i vatten- och havsvården i Finland med hjälp av strategiskt LIFE-projekt. Biolog Helena Puro, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten.
14:15–14:30 Fika
14:30–15:00 Ålands värdefulla undervattensnatur och uppföljning inom LIFE-projektet Biodiversea. Marinbiolog Charlotta Björklund, miljöbyrån, landskapsregeringen.
15:00–15:30 Biodiversitet i vindparker till havs. Biolog Lotta Nummelin (vindkraftbolaget OX 2).
15:30–16:00 ”Levande vikar – ett åtgärdsprojekt”. Forskare Joakim Hansen, SU.
16:00–16:30 Ekosystembaserad havsförvaltning Havs- och vattenmyndigheten, Sverige.
16:30–17:00 Frågestund, sammanfattning med avslutande ord från moderator och föreläsarna om vad vi alla behöver göra för att få till stånd nödvändiga förbättringar i Östersjön

Anmälan: Anmälan är stängd.
Tid & plats: Onsdag 20 september, 08:30-16:30 på Ålands lagting (Sälskär), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn

Plats: 

Ålands lagting (Sälskär), Strandgatan 37, 22100 Mariehamn
20.9.2023 08:30 till 16:30